Het aantal mkb-bedrijven dat een groene subsidie krijgt voor energie-innovatie, is relatief klein vergeleken met andere organisaties. Waar bijvoorbeeld bijna alle kennisinstellingen subsidie krijgen, ontvangt maar 1 op de 1200 mkb-bedrijven dat, blijkt uit een analyse van Innovatiespotter. Volgens Innovatiespotter hebben overheden en innoverende mkb’ers elkaar niet in het vizier, waardoor het mkb miljoenen aan subsidies misloopt. Mkb-bedrijven lopen miljoenen euro’s mis aan subsidies voor energie-innovatie. Relatief weinig mkb’ers krijgen subsidie vergeleken met grote bedrijven en kennisinstellingen. Dat blijkt uit een analyse van Innovatiespotter, een databedrijf dat zich richt op startups en mkb-bedrijven die zich bezighouden met innovatie, technologie en duurzaamheid.

Het is niet zo dat het mkb de minste subsidie binnenhaalt ten opzichte van het grootbedrijf en kenniscentra. Met 256 miljoen euro krijgt het mkb meer subsidie dan het grootbedrijf (111 miljoen euro) en minder dan kennisinstellingen (313 miljoen euro).

Bron: Innovatiespotter

Maar het aandeel mkb’ers dat innovatiesubsidie krijgt is klein. Bijna elke kennisinstelling krijgt een innovatiesubsidie terwijl maar 1 op de 1270 mkb-bedrijven dit krijgt. Het gaat hierbij wel om alle mkb-bedrijven, ook ondernemingen die überhaupt niet met energie-innovatie bezig zijn en geen subsidieaanvragen doen.

“Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld kennisinstellingen waar bijna 100 procent subsidie krijgt. De verhoudingen lopen wel erg uiteen “, zegt Gea Vellinga, CEO van Innovatiespotter, tegen Business Insider. “We brengen in kaart welke bedrijven zich met energie-innovatie bezig houden en daaruit kunnen we opmaken dat veel bedrijven niet bij overheden in beeld zijn.” En mkb-bedrijven weten de potjes ook niet te vinden. “Er zijn zoveel verschillende regelingen dat mkb’ers die niet kunnen bijhouden”, weet Vellinga. “Vooral microbedrijven en kleine mkb’ers hebben geen structurele capaciteit om dit soort kansen te onderzoeken. Een aanvraag kost bovendien heel veel tijd en geld. Je hebt vaak geen idee hoe kansrijk je bent en na twee afwijzingen houd je het verder voor gezien.”

Bovendien schatten mkb’ers de kans op een groene subsidie laag in, als ze niet in het netwerk van de overheid zitten. De bedrijven die dat wel zitten, zijn eerder op de hoogte en weten bovendien hoe ze een subsidierapport moeten schrijven. Die zie je volgens Vellinga eerder terug in de “subsidiecarrousel.” Ook de wervingsprocessen voor subsidies zijn te tijdrovend voor mkb’ers. “Bijna elke subsidie-regeling heeft separaat communicatiebudget en benadert ondernemers met informatie en uitnodigingen. Die moeten zich steeds weer afvragen of het wat voor hen is en dat kunnen ze moeilijk inschatten”, zegt Vellinga. Zij suggereert dat het wervingsproces omgekeerd moet. “Laat de overheid zich verdiepen in de regeling en zelf de best passende bedrijven benaderen. Deze aanpak kan alleen als je de best passende bedrijven weet te vinden, ook buiten je netwerk.”

Lees ook:

https://www.businessinsider.nl/mkb-start-up-innovatie-energietransitie-subsidie/