De WHOA helpt bedrijven die failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbaar zijn. Door schulden te reorganiseren en te saneren, kunnen deze bedrijven overleven en voortbestaan. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. Een turbo liquidatie is dan niet meer nodig.

Belangrijkste punten bij inzetten WHOA

 • Het bedrijf kan nu of in de toekomst zijn schulden niet meer betalen.
 • Het doel van een akkoord moet zijn:
  – het afwenden van een dreigend faillissement van een onderneming die na herstructurering weer financieel gezond is;
  – de afwikkeling van een onderneming zonder overlevingskansen, waarbij door het akkoord voor schuldeisers een beter resultaat behaald wordt dan met een faillissement.
 • Er moet een haalbaar en doordacht akkoord worden aangeboden middels een herstructureringsplan.
 • Een belangrijke voorwaarde is dat het akkoord redelijk moet zijn. Dat houdt bijvoorbeeld in dat schuldeisers door het akkoord niet in een nadeligere positie mogen komen dan bij een faillissement.

Voordelen van de WHOA

 • Als een schuldeiser nu het faillissement aanvraagt zal de rechtbank GEEN faillissement uitspreken indien u binnen 4 weken met een plan van aanpak komt.
 • U kunt een afkoelingsperiode inroepen, schuldeisers moeten gedwongen wachten op betaling van hun facturen.
 • Alle contracten (zoals huur en leasing) kunnen onmiddellijk worden opgezegd of er kunnen betere condities worden afgesproken.
 • Alle schuldeisers (bank, belasting, crediteuren) kunnen door de rechtbank worden gedwongen mee te werken aan het plan om de schulden te saneren.
 • Bied uw schuldeisers een akkoord aan. KieVieK Finance kan dat akkoord financieren. Schoon uw balans op en maak een doorstart! Zie: https://www.kieviek.nl/whoa-financiering/
WACHT NIET LANGER! Het kan wel eens de hoogste tijd zijn scherp naar uw bedrijf te (laten) kijken. Wij beoordelen de levensvatbaarheid van uw bedrijf en de toekomstmogelijkheden. Ons motto is: Saneren indien noodzakelijk, behouden indien wenselijk. We creëren toekomstperspectief. Van één ding moet u overtuigd zijn, wat er ook gebeurt, wij starten uw bedrijf ALTIJD door. Plan vandaag nog een adviesgesprek. Bel nu 085-0734455