Een aantal Tweede Kamerleden wil dat er actie wordt ondernomen tegen gemeentelijke kredietbanken die hoge rentes rekenen, bleek gisteren uit het algemeen overleg van de Commissie SZW over schulden. Hoe realistisch is dat?

Een aantal Tweede Kamerleden wil dat er actie wordt ondernomen tegen gemeentelijke kredietbanken die hoge rentes rekenen, bleek gisteren uit het algemeen overleg van de Commissie SZW over schulden. Hoe realistisch is dat? NVVK-voorzitter Marco Florijn legt uit hoe rentes van kredietbanken tot stand komen en waarom commerciële banken geen oplossing bieden.

Waarom heffen sommige kredietbanken eigenlijk rentes van 14 procent?

‘Gemeentelijke kredietbanken zijn er voor mensen die bij een commerciële bank geen lening kunnen krijgen en hebben een zorgplicht. Die houdt in dat kredietbanken zich aan een aantal regels moeten houden; onder meer dat er geen winst gemaakt mag worden en dat zij niet mogen bijdragen aan schulden van klanten. De rentes die gemeentelijke kredietbanken heffen, zijn het gevolg van het feit dat er bij het uitlenen van geld ook geld kosten komen kijken. Kredietbanken lenen zelf weer bij de Bank Nederlandse Gemeenten, die daarop rentes int. Daarnaast komen er kosten kijken bij de diensten die onderdeel zijn van het uitlenen van geld. Het beoordelen of een aanvrager kredietwaardig is, het uitbetalen en het controleren kost allemaal geld. Daarnaast is er helaas altijd een kleine groep mensen die een lening niet kan terugbetalen, die ook kosten oplevert. Die kosten komen doorgaans uit rond de 14 procent van het gemiddelde geleende bedrag. De rentes zijn dus bedoeld om de kosten te dekken. Een gemeente als Den Haag, die 2,1 procent rente heft over sociale kredieten kiest er – gelukkig – dus bewust voor om zelf voor een groot deel van die kosten op te draaien’

Het consumentenprogramma Kassa sprak in een aflevering in december van ‘woeker’

‘Die term wordt vaker gebruikt, maar van woeker is absoluut geen sprake. Het heffen van woekerrentes is bij wet verboden. De Nederlandsche Bank stelt elk jaar het maximale toegestane rentepercentage vast, en dat is dit jaar op 14 procent gesteld. In onze gedragsregels voor sociale kredietverlening hebben wij de wens vastgelegd dat onze leden daar minimaal twee procent onder zitten.’

Kunnen commerciële banken met behulp van een gemeentelijke garantstelling dezelfde leningen bieden tegen een lagere rente?

‘Nee, dat zou voor commerciële banken totaal niet commercieel aantrekkelijk zijn. Nogmaals: over sociale kredieten mag geen winst worden gemaakt en sociale kredietverstrekking mag niet bijdragen aan schulden. Ook werken commerciële banken met een veel harder incassobeleid als er sprake is van wanbetaling.’

https://bit.ly/2t0EFfc