Onderzoek van IMK Panteia liet enkele jaren geleden zien dat failliete ondernemers de samenleving elk jaar zo’n € 4,8 miljard kosten. Alleen al aan uitkeringen als direct gevolg van gestopte ondernemers is de overheid jaarlijks € 1,5 miljard kwijt. Weliswaar is de economie inmiddels weer aangetrokken, maar uit de enorme omvang van deze cijfers blijkt dat op dit vlak enorme winst te behalen valt. Veel van die gevallen zijn namelijk gemakkelijk te voorkomen door betere voorbereiding en ondersteuning op maat. De Kredietunie biedt uitkeringsgerechtigden met de ambitie en eigenschappen om zelfstandig te ondernemen een kansrijke manier om uit de bijstand te komen door kredietverlening en ze te begeleiden naar ondernemerschap, niet naar een baan.

Veelbelovend instrument

Jaarlijks stoppen ruim 60.000 ondernemers om uiteenlopende redenen met hun bedrijf. Voor veel van deze gestopte ondernemers blijkt de stap vanuit de bijstand direct naar een fulltime baan te groot. 18% krijgt zelfs een jaar na beëindiging van de onderneming nog steeds een uitkering. Gemeenten en UWV zijn altijd op zoek naar manieren om uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen, maar kijken nog niet creatief genoeg naar het ondernemerschap als veelbelovend re-integratie-instrument. Terwijl het gaat om uitkeringsgerechtigden die mogelijkheden zoeken om op eigen kracht in een inkomen te voorzien.

Re-integratietrajecten bij kredietunies

Voor startende ondernemers is het vaak een enorm probleem om de financiering rond te krijgen. Gemeenten moeten ook op zoek naar alternatieve regelingen om hen van een startkapitaal te voorzien. Veel pogingen stranden daarom al in de eerste fase. Kredietunies kunnen een belangrijke rol spelen in dit hiaat, door solidariteit te bieden tussen geldgevers en kredietnemers. Zij zorgen, naast individuele coaching op het gebied van management en ondernemerschap, ook voor de financiering van werkkapitaal en voor investeringen in productiemiddelen. Hierin trekken ze samen op met RadarAdvies, dat veel ervaring heeft met het verbinden van kwetsbare ondernemers. Uiteindelijk ontstaat er een win-win-win situatie voor gemeenten, re-integratiebureaus en kwetsbare ondernemers.

Wat zijn kredietunies

Kredietunies zijn coöperatieve verenigingen zonder winstoogmerk; van, voor en door de leden. Die leden zijn ondernemers, geldgevers en kredietnemers, en blijven met z’n allen eigenaar van de gemeenschappelijke Kredietuniekas, sectoraal of regionaal. De leden kiezen bestuur en kredietcommissie en bepalen ook de hoogte van rente en provisies, alsmede de verdeling van een batig saldo. Geld gevende leden bepalen wie er leningen krijgen en voegen vakinhoudelijke kennis toe. Zij beoordelen het ondernemerschap van de kredietnemer en vervolgens de zekerheden. Ze hebben tevens belang bij betaling van rente en aflossing en coachen kredietnemers bij hun bedrijfsvoering. Dat gebeurt op basis van vrijwilligheid en in het gemeenschappelijk belang van de Kredietunie. De geboden ondersteuning leidt tot een hoger rendement op spaargeld.

Meer kans

AfbeeldingDe coaching vanuit een weloverwogen eigenbelang en het delen van kennis, ervaring en netwerken vergroot de kans op succes voor krediet nemende leden aanzienlijk. Het spaargeld van de geld gevende leden zit immers in ieder verstrekt krediet. Roland Lampe, directeur van de vereniging van kredietunies in Nederland, onderzoekt samen met RadarAdvies hoe gemeenten die extra faciliteiten aangeboden kunnen krijgen om in te zetten als lucratieve methode, voor alle betrokken partijen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Elisabeth Werter.

 

https://bit.ly/2WNHjVC