Van het Bestuur:

Zeven jaar geleden was dit de kop boven een opiniestuk van Kees Maas van DCA Groep. We zijn inmiddels in 2021 aangeland en uit de partijprogramma’s van veel politieke partijen blijkt dat we op zoek zijn naar nog meer en betere alternatieven voor de bestaande bancaire ondernemersfinancieringen, waaronder het voorstel voor een “MKB-bank”.

Ook de politieke partijen komen met ideeën aangaande het oprichten van regionale coöperaties die zich bezighouden met kredietverlening. Of zoals het door de ChristenUnie wordt verwoord: “Om de toegang tot kapitaal voor het mkb te verbeteren, investeren we in het mkb-innovatiekrediet en stimuleren we coöperatieve vormen van kredietverstrekking en investeringsmaatschappijen die bijdragen aan sociaal verantwoord ondernemen”. Je zou het een pleidooi kunnen noemen voor een “landbouwkredietunie”….

Ook de VVD benoemt het in het verkiezingsprogramma: “Wij pleiten voor het opheffen van het verpandingsverbod en het uitbreiden van de garantieregeling voor mkb-kredieten voor niet-bancaire financiering”.

De SGP is het meest concreet in haar partijprogramma waar actief een oproep gedaan wordt: ” dat non-bancaire financiering, zoals crowdfunding gestimuleerd moet worden en dat garantieregelingen beter aan moeten sluiten bij deze nieuwe financiers”. Daarnaast is de SGP een van de weinig partijen die innovatief kijkt naar vernieuwing in de financiële sector door een oproep te doen om non-bancaire financiering van duurzame landbouw op dure grond te stimuleren via lokale landcoöperaties.

De SP wil bijvoorbeeld een Nationale Investeringsbank voor het mkb om kleine en startende bedrijven makkelijker te laten lenen en duurzame vernieuwing te bevorderen. Ook wordt de oproep gedaan om een publieke betaal- en spaarbank te ontwikkelen (net zoals Groenlinks) en dienen banken meer verantwoording af te leggen over de maatschappelijke gevolgen van de leningen die ze verstrekken.

De Time for Change waartoe Kees Maas 7 jaar opriep is dus nog steeds actueel en de oplossing is er ook al 7 jaar.

De Kredietunies!

N.B. Voor Kees: Wij doen mee!!

https://www.boerenbusiness.nl/opinies/kees-maas/opinie/10840862/Agrarische-sector-moet-zelf-een-bank-oprichten