Voor het einde van 2012 hoopt BOVAG een kredietunie te kunnen starten, exclusief voor BOVAG-leden. Via zo’n kredietunie kunnen ondernemers makkelijker aan een krediet tot 250.000 euro komen. De verstrekkers van het krediet komen eveneens uit de branche.

Gisteren vond in het BOVAG-huis in Bunnik een bijeenkomst plaats van verschillende partijen die betrokken zijn bij de start van kredietunies. Onder hen de parlementariërs (zie foto) Erik Ziengs van de VVD en Ad Koppejan (CDA), die eerder dit jaar een motie hebben ingediend waarin de overheid wordt opgeroepen om het oprichten van kredietunies te faciliteren.

De toenemende belangstelling voor kredietunies is een gevolg van de terughoudendheid van de banken als het gaat om het verlenen van kredieten aan met name MKB-bedrijven.’In 2010 werd 23 procent van de kredietaanvragen door het kleinbedrijf door banken afgewezen’, zegt Koppejan. ‘In 2011 was dit 40 procent. Kredietaanvragen van MKB-bedrijven hebben vooral betrekking op werkkapitaal. Die kredieten dienen dus om de reguliere bedrijfsvoering mogelijk te maken. Dat is een publieke nutsfunctie. Maar banken doen moeilijk bij kredieten tot 300.000 euro. Ze zien meer in grote kredieten, want daar verdienen ze meer aan.’

Een andere reden om te werken aan een coöperatieve kredietverlener is dat de banken weinig branchekennis hebben, zo blijkt uit klachten van BOVAG-leden. Robert Clement, directeur vermogen van BOVAG: ‘Er is veel wisseling van de wacht bij de accountmanagers. Ze zijn mede daardoor vaak niet goed ingevoerd in de branches waarin ze gestationeerd zijn. Terwijl begrip van de specifieke situatie in een branche en begrip voor de specifieke omstandigheden van een ondernemer heel belangrijk zijn bij kredietverlening. Met name in de autobranche lopen de hazen toch net wat anders dan in veel andere sectoren; er gelden andere vuistregels.’

BOVAG werkt samen met onder meer de branche-organisatie van brood- en banketbakkerondernemers (NBOV) en een tweetal regionale partijen aan het opzetten van een pilot. Het is de bedoeling dat voor eind van het jaar drie of vier kredietunie-pilots gaan draaien. Clement: ‘In het buitenland zijn hier goede ervaringen mee opgedaan, maar alles staat of valt natuurlijk met de bereidheid van de branche om in zichzelf te investeren. We hebben daar goede hoop op. In verband met de eisen van de Wet Financieel Toezicht zullen wij ons in eerste instantie in omvang beperken tot maximaal 2,5 miljoen aan kredietverlening.’