Het is voor veel ondernemers nog altijd moeilijk om financiering te vinden voor groeiplannen. Daarom neemt het kabinet maatregelen die kunnen leiden tot 2,5 miljard aan extra financieringsruimte voor het mkb. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) 8 juli in het zogeheten ‘aanvullend actieplan mkb-financiering’ aan de Tweede Kamer. De ondernemersorganisaties juichen de kabinetsmaatregelen toe, maar dringen aan op een snelle uitvoering. Anders dreigt financiering een serieuze groeibreker te worden.

Brainport Eindhoven – Rijk helpt met financiering mkb