Nieuws
4 december 2020

Corona brengt bedrijven in problemen

Zodra de steunmaatregelen van de overheid stoppen, komen naar verwachting duizenden mkb-ondernemers in acute problemen. Een uitweg voor deze ondernemers is de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) die op 1 januari van kracht wordt. Hiermee worden alle schulden die het bedrijf heeft gesaneerd en afgekocht. KieVieK Finance introduceert nu de WHOA-financiering.

De WHOA ziet toe op ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast dreigen om te vallen, maar beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Doel is het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen te versterken. Schuldeisers kunnen door de rechtbank gedwongen worden mee te werken aan een akkoord. De bedoeling van deze nieuwe wet is om bedrijven in financieel zwaar weer te helpen.

WHOA-financiering
Voor dat saneren en afkopen van schulden is echter wel geld nodig. “De banken zullen echter niet staan te trappelen van ongeduld om de afkoop van de homologatie te financieren. Zij worden immers ook meegenomen in het onderhandse akkoord en zullen vaak fors moeten afschrijven op hun rekening courant krediet en leningen,” aldus Eric Pouw van KieVieK Finance uit Almere.

Doorstart van bedrijven
Het bedrijf is al jaren financier van het doorstarten van (bijna failliete) ondernemingen. KieVieK onderhandelt met banken, crediteuren, belastingdienst en curatoren over de doorstart en stelt financiering beschikbaar aan de ondernemer wiens bedrijf failliet is gegaan. Het introduceert nu ook WHOA-financieringen. De kosten van de doorstart – denk aan advocaat, accountant en een herstructureringsadviseur – de financiële middelen die nodig zijn voor het onderhandse akkoord van de homologatie en het verstrekken van werkkapitaal, worden door KieVieK Finance in één totaalpakket aangeboden.

Corona brengt bedrijven in problemen
“Dat is een mooie ontwikkeling, nu veel succesvolle bedrijven ten onder dreigen te gaan aan de gevolgen van corona,” aldus Pouw. Hij spreekt over stilte voor de storm. “Zolang de overheid financieel bijspringt gaan er nauwelijks bedrijven failliet. Als de regelingen zoals NOW en TOSO stoppen, dreigen er heel veel bedrijven op de fles te gaan. Ook bedrijven die voor de coronacrisis financieel gezond waren. Zij melden zich massaal bij ons voor financiering. Om die reden hebben wij het product WHOA-financiering bedacht.”

Faillissement voorkomen
Door gebruik te maken van de WHOA kan een mkb-ondernemer een faillissement voorkomen. Met een WHOA-financiering van KieVieK Finance wordt vervolgens het voortbestaan van het bedrijf gegarandeerd. Ondernemers kunnen nu al proactief voorbereidingen treffen. De WHOA treedt namelijk op 1 januari 2021 in werking.

https://www.briskmagazine.nl/nieuws/6708/nieuwe-whoa-financiering-voor-mkb-ondernemers-in-financieel-zwaar-weer.html

Doorsturen » Reageer » Nieuwsbrief »

Gerelateerde nieuwsitems