CBS
Bijna 21 duizend van de 66 duizend bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen hebben tot en met 12 juni uitstel van betaling bij de Belastingdienst aangevraagd en gekregen. Van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen vroeg en kreeg 12 procent uitstel, onder bedrijven met 1 werkzame persoon minder dan 5 procent. Dat meldt het CBS, op basis van voorlopige cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven in het kader van de coronacrisis gemaakt op verzoek van het Ministerie van EZK.
Van 1 april tot en met 12 juni verleende de Belastingdienst vanwege de coronacrisis aan 128 duizend bedrijven drie maanden uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Dit is 7 procent van alle bedrijven. Dit relatief lage percentage komt doordat ruim drie kwart van alle bedrijven 1 werkzame persoon heeft en daarvan heeft minder dan 5 procent uitstel aangevraagd.

Onder de bedrijven van 10 tot 250 werkzame personen springt de horeca er uit, net als bij andere steunmaatregelen. In deze sector kreeg 57 procent uitstel van betaling. Aan de andere kant vroeg maar 1 op de 7 financiële dienstverleners met 10 tot 250 werkzame personen uitstel van betaling aan.

Bron: CBS, BelastingdienstHorecaCultuur, sport en recreatieVerhuur en overige zakelijke dienstenInformatie en communicatieSpecialistische zakelijke dienstenNijverheid (geen bouw)Vervoer en opslagAlle bedrijvenHandelOverige dienstverleningVerhuur en handel van onroerend goedBouwnijverheidLandbouw, bosbouw en visserijOnderwijsGezondheids- en welzijnszorgFinanciële dienstverlening0102030405060Bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen waaraan uitstel van betaling is verleend, 12 juni 2020% bedrijven

Vooral uitstel betaling omzetbelasting en loonheffingen

Bedrijven met minder dan 10 werkzame personen vroegen en kregen vooral uitstel van betaling voor omzetbelasting (btw), en bedrijven met 10 of meer vooral uitstel van de loonheffingen. Van de 9,8 miljard euro waarvoor de Belastingdienst tot en met 12 juni uitstel van betaling verleende, was 3,5 miljard euro bij bedrijven met 250 of meer werkzame personen en 0,7 miljard euro bij bedrijven met 1 werkzame persoon.

Bron: CBS, Belastingdienst1 werkzame persoon2 tot 1010 tot 5050 tot 250250 en meerwerkzame personenonbekend020406080100Verleend uitstel van betaling naar soort belasting en aantal werkzame personen, 12 juni 2020

Omzetbelasting (btw)
Loonheffingen
Vennootschapsbelasting
Inkomstenbelasting
Bijdrage zorgverzekeringswet

%

250 en meer
werkzame personen
■ Omzetbelasting (btw): 1 284 miljoen euro

Uitstel van betaling gaat vaak samen met gebruik andere steunmaatregelen

Aan 21 procent van de bedrijven die op 15 juni gebruik maakten van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) had de Belastingdienst tot en met 12 juni ook uitstel van betaling verleend. Van de bedrijven waaraan tot en met 15 juni een lening en garantie in het kader van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) was verleend, had 57 procent eveneens uitstel van het betalen van belasting gekregen. Bij de bedrijven met uitstel van aflossing bij Qredits ging het om bijna een kwart.

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat probeert het CBS de deelname aan en effecten van deze maatregelen in kaart te brengen. Aan de lijsten met aanvragende bedrijven die worden geleverd door uitvoeringsinstanties zoals RVO, de Belastingdienst en Qredits voegt het CBS achtergrondinformatie over deze bedrijven toe. In de komende maanden zullen van meer regelingen gegevens beschikbaar komen. Bovenstaande cijfers geven de stand op 12 juni 2020 weer wanneer het om belastinggegevens gaat, en 15 juni voor de andere steunmaatregelen.

Bron: CBS, RVO, Qredits, BelastingdienstMKB bedrijven met een toegekende TOGSBedrijven met uitstel betaling vanbelastingenBedrijven met een BMKB-C leningBedrijven met Qredits uitstel van aflossing020406080Combinaties van steunmaatregelen bedrijfsleven, 12 juni 2020

Maakt ook gebruik van TOGS
Maakt ook gebruik van uitstel betaling van belastingen
Maakt ook gebruik van BMKB-C
Maakt ook gebruik van Qredits uitstel van aflossing

%

Bovenstaande cijfers geven de stand op 12 juni 2020 weer wanneer het om belastinggegevens gaat, en 15 juni voor de andere steunmaatregelen.