Conjunctuurenquête Nederland
Vierde kwartaal 2020
UITKOMSTEN CONJUNCTUURENQUÊTE VIERDE KWARTAAL

Voorwoord
Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde kwartaal 2020. De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. De resultaten vormen de basis voor het ondernemersvertrouwen. Deze samenvattende stemmingsindicator geeft de richting aan waarin de Nederlandse economie, specifieke bedrijfstakken of regio’s zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen.

De Conjunctuurenquête Nederland is een gezamenlijk onderzoek van het CBS, KVK, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW, met de steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Doel van de samenwerking is completere informatie over het niet-financiële bedrijfsleven te vergaren tegen minder administratieve lasten.

https://www.accountant.nl/contentassets/8f49b288a6854de88b0d5a5803d43dba/200040-kvk-coen-2020_4_final.pdf