Financieringsmonitor 2020

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de Financieringsmonitor ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit dashboard vat de voornaamste resultaten samen voor de Financieringsmonitor 2020. Er is ook een webpublicatie.

De Financieringsmonitor bestaat uit vier onderdelen die ook in dit dashboard terugkomen. Het eerste onderdeel is een verkenning van de vraagzijde van de markt voor financiering. De hele zoektocht naar financiering is in beeld gebracht: van behoefte tot aan uitkomst. De uitkomsten gelden voor het mkb in de business economy, in het jaar dat loopt van juli 2019 tot juli 2020. Het tweede onderdeel is een schets van recente ontwikkelingen op de financieringsmarkt. Het derde onderdeel brengt de vraagzijde van de markt in beeld specifiek voor bedrijven waarvan minimaal de helft van de ondernemers vrouw is. Het vierde onderdeel toont de mate van belemmering op de bedrijfsprestaties en de gevolgen van corona.

Belangrijkste uitkomsten

Behoefte aan financiering verandert niet significant

Van alle ondernemingen in het mkb in de business economy heeft 22 procent behoefte aan nieuwe externe financiering in het jaar van juli 2019 tot juli 2020, waarvan de laatste vier maanden in de coronaperiode vallen. Van de groep bedrijven met een financieringsbehoefte zet 80 procent serieuze stappen om de mogelijkheden te verkennen en bij 8 procent zijn de mogelijkheden al bekend. Van die 88 procent samen besluit vervolgens 59 procent daadwerkelijk een financieringsaanvraag te doen. Daarvan is 79 procent succesvol. Zij krijgen het aangevraagde bedrag geheel of ten dele. Uiteindelijk betekent dit dat 37 procent van alle bedrijven in het mkb in de business economy met een behoefte aan externe financiering er ook daadwerkelijk in slaagt om die financiering (deels) aan te trekken.

Ten opzichte van de vorige Financieringsmonitor hebben iets meer bedrijven een externe financieringsbehoefte. Deze toename is niet statistisch significant en volledig toe te schrijven aan het microbedrijf: bedrijven met minder dan 10 werkzame personen. Daar nam de behoefte aan financiering toe van 17 naar 22 procent. Deze bedrijven zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de sectoren handel, vervoer en horeca en in de zakelijke dienstverlening. In die sectoren is ook een toename van de behoefte te zien. Bij de bedrijven met 10 of meer werkzame personen zijn de verschillen met vorig jaar kleiner.

financieringsmonitor-2020 (1)