Provinciale Staten heeft tijdens haar vergadering van 20 juni 2014 definitief groen licht
gegeven voor een Limburgs MKB fonds. Het initiatiefvoorstel daarvoor van CDA
Statenlid Jeu Titulaer kreeg unanieme steun. Ondernemers in de provincie krijgen de
mogelijkheid om met steun van de Provincie Limburg de financiering rond te krijgen
voor toekomstige investeringen. 60 miljoen euro wordt hiervoor uitgetrokken. 30
miljoen voor leningen aan bedrijven en 30 miljoen voor subsidies en risicodragend
vermogen voor innoverende ondernemers.

20140620 JT Persbericht MKB fonds voor ondernemend Limburg