CM Web

Nu het Belastingplan 2021 is goedgekeurd door de Eerste Kamer, worden de plannen voor het komende jaar definitief. Cm:  zet 11 belangrijke fiscale wijzigingen voor ondernemers in 2021 hier voor u op een rij.

Vennootschapsbelasting (Vbp)

Het komende jaar geldt het lagere tarief voor meer mkb-bedrijven dan voorheen, omdat dit tarief nu wordt toegepast op een hogere drempel. Ook gaat het lage tarief omlaag van 16,5 naar 15 procent. Mkb’s betalen dit over winsten tot 245.000 euro, in plaats van de 200.000 euro die nu geldt. De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat niet door, waardoor dit tarief op 25 procent blijft. Zo creëert het kabinet financiële ruimte om juist nu de economie te versterken.

Bron: Ministerie van Financiën

Meldplicht grensoverchrijdende belastingconstructies

De Nederlandse implementatie van Europese regelgeving DAC-6 treedt op 1 januari in werking. De Belastingdienst moet nu op de hoogte worden gesteld van grensoverschrijdende belastingconstructies, de implementatiedatum ervan, welke voorzieningen precies belastingvoordeel opleveren, de waarde van de transacties en welke entiteiten in andere lidstaten bij de constructie betrokken zijn. De meldingsplicht rust primair op in Nederland woonachtige/gevestigde personen die primair betrokken zijn bij het advies, zoals belastingadviseurs, accountants, notarissen, advocaten, financiële adviseurs en consultants.

Lees ook: Alles wat u moet weten over de meldingsplicht grensoverschrijdende belastingconstructies

Heffingskortingen

Werknemers en zelfstandigen profiteren komend jaar van de arbeidskorting die gepland stond voor 2022. De algemene heffingskorting gaat daarmee 126 euro omhoog en het basistarief voor de inkomstenbelasting gaat omlaag naar 37,1 procent. Lees meer over alle wijzigingen in inkomsten- en loonbelasting in: 9 belangrijke wijzigingen inkomsten- en loonbelasting in 2021.

Afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2021 stapsgewijs omlaag. In zeven jaarlijkse stappen van 360, eentje van 390 en acht van 110, komt de zelfstandigenaftrek over 15 jaar uit op 3.240 euro. Zo worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Zelfstandigen profiteren in 2021 wel van hogere heffingskortingen (zie hierboven). Ook hebben zij voordeel van een lager basistarief in de inkomstenbelasting.

Aanpassing liquiditeitsverliesrekening

De mogelijkheden om verliezen als een dochteronderneming stopt (liquidatieverlies) of een bedrijfsactiviteit in het buitenland stopt (stakingsverlies) af te trekken van de winst die in Nederland wordt gemaakt worden beperkter. De nieuwe voorwaarden zijn als volgt:

  • Beperking in de tijd: Een liquidatie- of stakingsverlies moet binnen een termijn van 3 jaar na het moment van staken zijn genomen (nu: geen termijn)
  • Beperking in herkomst: Alleen liquidatie- of stakingsverliezen uit de EU of de EER zijn aftrekbaar (nu: wereldwijd).
  • Beperking in verbondenheid (alleen van toepassing bij liquidatieverliezen): liquidatieverliezen zijn alleen aftrekbaar bij voldoende zeggenschap in de dochteronderneming, doorgaans is dit een belang van >50% (nu: minimaal 5% belang)

De beperking in herkomst en de beperking in verbondenheid zijn alleen van toepassing voor zover het liquidatie- of stakingsverlies groter is dan 5 miljoen euro. Hierdoor worden slechts grote liquidatie- en stakingsverliezen door deze nieuwe beperkingen geraakt.

Lees ook: Kabinet past liquidititeitsverliesregeling aan om omzeilen te voorkomen

CO2-heffing industrie

De CO2-heffing voor de industrie gaat in. De heffing over het teveel aan uitstoot wordt de komende jaren stapsgewijs verhoogd om bedrijven te stimuleren om efficiënter te gaan produceren. De vrijstelling die bedrijven krijgen om zich aan te passen neemt juist af de komende jaren.

Bron: Ministerie van Financiën

Verhoging innovatiebox

Bedrijven die winst maken met innovatieve activiteiten betalen minder Vbp over die winst met de innovatiebox. Het effectieve tarief daarvan wordt verhoogd van 7 naar 9 provent.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Voor investerende ondernemingen is de KIA een extra belastingkorting die kan oplopen tot 28 procent van het geïnvesteerde bedrag, met een minimumbedrag van 2400 en een maximum van 328.721 euro. KIA wordt in 2021 afgebouwd bij investeringen die hoger zijn dan 109.574 euro (dat was 107.848 euro. De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat daarbij omhoog van 45 naar 45,5 procent.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Vanaf 1 januari geldt gedurende twee jaar de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Om bedrijven te stimuleren te investeren in hun middelen, kunnen ze investeringen (vanaf 1500 euro per bedrijfsmiddel en tenminste 20.000 per aanvraag) aftrekken van hun loonheffing. Omdat de BIK een korting is op de loonheffing, is hij alleen geschikt voor bedrijven met personeel.

De BIK is een vermindering van 3,9 procent op investeringen tot 500.000 euro per jaar. Over het bedrag daarboven is de korting 1,8 procent. Het gaat daarbij om aanschaffen die na 1 oktober 2020 zijn gedaan, investeringen die in 2021 of 2022 worden gedaan en alleen als het bedrijfsmiddel binnen zes maanden na de laatste betaling in gebruik is genomen. Bedrijven kunnen dus toekomstige investeringen niet naar voren halen om op de plank te laten liggen.

Lees ook: Baangerelateerde investeringskorting: zo gaat de BIK eruit zien

Bronbelasting rente en royalty’s

Om belastingontwijkende constructies tegen te gaan, wordt in 2021 bronbelasting op rente en royalty’s ingevoerd. Betalingen naar landen die geen of weinig belasting heffen worden daarmee voor 25 procent belast door Nederland. Zo wordt ook de doorstroom via Nederland tegengegaan.

Kansspelen op afstand (KOA) en belastingplicht

In maart treedt de Wet kansspelen op afstand (KOA) in werking. Dat maakt het mogelijk dat vanaf 1 september Nederlanders legaal online een gokje kunnen wagen. Daarmee verandert onder meer de belastingplicht voor verschillende aanbieders en spelers. Vergunninghouders van kansspelen op afstand worden bijvoorbeeld belastingplichtig. Ook zijn er veranderingen rondom sportweddenschappen. Tevens wijzigt het kansspelbelastingtarief van 30,1 naar 29 procent.

cm: op Linkedin

Volgt u cm: al op Linkedin? Zo blijft u nog meer op de hoogte van de nieuwste updates en heeft u de kans om op artikelen te reageren. Zo blijven wij ook bij cm: op de hoogte van onze lezers en kunnen wij meer op de wensen inspelen.

https://cmweb.nl/2020/12/belangrijkste-belastingwijzigingen-voor-ondernemers-in-2021/?tid=TIDP4462111X873C9E845E2E46969C9392EDB2D0BDCFYI4&vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.15837174.170153561.1608226173-83392284.1608046982