MilieuHet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de subsidiemodule Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) tijdelijk uitgebreid ter ondersteuning van mkb-bedrijven die getroffen zijn door de PFAS-en stikstofproblematiek.

De uitbreiding – die geldt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2020 – vindt plaats door de bij de subsidiemodule behorende modelovereenkomsten op enkele plaatsen te wijzigen. Op grond van deze bijlagen is de financier verplicht om, naast een kredietovereenkomst die onder de borgstelling op grond van deze subsidiemodule wordt gebracht, tegelijkertijd met de mkb-ondernemer een kredietovereenkomst te sluiten, waar geen bedrijfsborgstelling voor geldt.

Lees ook: BMKB-regeling permanent open voor niet-bancaire instellingen

De hoofdregel is dat deze kredietovereenkomst ten minste 100 procent bedraagt van het krediet dat onder de borgstelling wordt gebracht. De verhouding is derhalve 1: 1. Voor bepaalde categorieën mkb-ondernemers geldt een ander percentage, voor starters is dit bijvoorbeeld 33,3 procent. Met de nu gepubliceerde wijziging wordt ook voor de mkb-ondernemingen die actief zijn in de hieronder genoemde sectoren die getroffen zijn door de PFAS-en stikstofproblematiek dit percentage vastgesteld op 33,3 procent. De verhouding wordt daarmee 1:3. Dit geldt voor leningen die voor de duur van de verruiming (dus tot 1 januari 2021) worden verstrekt.

Sectoren

De uitbreiding is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in sectoren die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het verzet en verwerking van grond of werkzaamheden uitvoeren in de grond of bodem en daardoor geraakt worden door de PFAS-problematiek. De verruiming wordt om die reden opengesteld voor mkb-bedrijven die actief zijn in een aantal (deel)sectoren, zoals het grondverzet, baggersector en de bouw en een substantieel deel van hun activiteiten in die sectoren verrichten.

Lees ook: Ferdy van Beest over duurzaamheid en integrated reporting: ‘Duurzaamheid kan ook geld opleveren’

Daarnaast heeft de stikstofproblematiek consequenties voor bedrijven die actief zijn in onderdelen van de bouwketen. De verruiming wordt om die reden eveneens opengesteld voor bedrijven die actief zijn in de hiermee verband houdende (deel)sectoren. Deze (deel)sectoren zijn geselecteerd omdat zij een essentieel onderdeel zijn in de bouwketen en vanwege de mate waarin deze activiteiten gehinderd worden door de stikstofproblematiek.

De activiteiten van deze bedrijven moeten zo snel mogelijk weer verder op gang komen, dan wel moet stagnatie hiervan worden voorkomen, aldus EZK.

Kijk hier voor de tijdelijke uitbreiding van de subsidiemodule Borgstelling mkb-kredieten.

Bron: vindsubsidies.nl