geldMet name mkb-bedrijven in de industrie- en energiesector zien momenteel problemen met afnemers die niet tijdig betalen. Deze bedrijven maken zich zorgen om de financiële gezondheid van hun klanten. Rekeningen worden laat betaald en dat zorgt voor druk op de liquiditeit.

Een en ander blijkt uit jaarlijks Europees onderzoek van Intrum. Van de onderzochte Europese mkb’s gedurende de crisis stelt 71 procent een langere betaaltermijn te hebben geaccepteerd dan prettig wordt gevonden, omdat ze de relatie met een klant geen schade willen toebrengen. In Nederland ligt dat percentage fors lager, maar met 33 procent is het nog steeds een behoorlijke uitdaging voor kleine bedrijven die het hoofd boven water proberen te houden.

Eén op de vier (25%) Nederlandse organisaties ziet het risico op late betalingen groter worden de komende 12 maanden. Met name de industrie (42%) en energiesector (33%) voorzien uitdagingen als het gaat om tijdige betaling van afnemers.

Betaaltermijn mkb gehalveerd

‘Het zijn vooral de kleine en middelgrote ondernemingen die het nu zwaar hebben,’ zegt Intrums managing director Reza Atighi. ‘Het op tijd betalen van rekeningen is van groot belang voor de cashflow van die bedrijven. Het is de taak van grote bedrijven, overheid en multinationals om hun leveranciers juist nu op tijd te betalen. Vooruitlopend op wetgeving door staatssecretaris Keizer, leveren zij daarmee een grote bijdrage aan het voortbestaan van het mkb en daarmee onze economie.’

De afgelopen jaren hebben mkb’s een verlenging van de gemiddelde betaaltermijn gezien. In Nederland ligt daarom momenteel een wetsvoorstel de Tweede Kamer om de wettelijke betaaltermijn aan het mkb te verlagen van 60 naar 30 dagen.  Volgens het Ministerie van Economische Zaken komen mkb’s en zzp’ers steeds vaker in de knel en geeft de halvering van de betaaltermijn hen meer ademruimte en een grotere kans om deze economische crisis te overleven. Ook houdt de Autoriteit Consument en Markt gedurende één jaar klachten en meldingen over het niet naleven van betaaltermijnen bij om zo meer inzicht te verschaffen in de naleving van betaaltermijnen.

Essentieel voor herbouwen Europese economie

Bijna de helft van de bedrijven (47 procent) zou graag zien dat bedrijven vrijwillige initiatieven ontwikkelen om betaalachterstanden aan te pakken. Dat is 15 procent meer dan vorig jaar. Precies de helft van de respondenten zou graag nieuwe wetgeving zien om dit te doen en dat is 5 procent meer dan vorig jaar, aldus Intrum.

Het Europese rapport meldt dat te lange betaaltermijnen zeker geen nieuwe trend zijn, maar dat de impact van Covid-19 het probleem dringender maakt. ‘Mkb’s vertegenwoordigen 99 procent van het Europese bedrijfsleven en dat zorgde voor 85 procent van de nieuwe werkgelegenheid de afgelopen 5 jaar. Ervoor zorgen dat zij op de benen komen na Covid-19 is essentieel voor het herbouwen van de Europese economie. Initiatieven voor snelle betalingen zijn cruciaal om een stabiele cash-flow te zien na de crisis’, zo staat te lezen in het rapport.

Weinig zorgen om recessie

Positief nieuws is dat slechts 14 procent van de bedrijven denkt hard geraakt te worden door de recessie. Om de recessie te bestrijden, denken Nederlandse bedrijven vooral dat kostenbesparingen en het niet aannemen van nieuw personeel werken – respectievelijk 36 en 26 procent van de ondervraagden noemde deze middelen. Ook gaf een kwart van de bedrijven aan minder mensen in dienst te nemen. Van de onderzochte bedrijven gaf 26 procent aan juist te investeren in sales om de crisis aan te pakken.

Lees ook: cm: nieuwspanel: Coronadilemma: cash is king, maar relaties zijn goud

https://cmweb.nl/2020/07/een-derde-van-de-ondernemers-accepteert-onprettig-lange-betaaltermijn-vanwege-goede-klantrelatie/