De non-bancaire financieringsmarkt, bijvoorbeeld financiering middels crowdfunding of direct lending, groeit flink door en is volgens de Stichting MKB Financiering de experimentele fase voorbij. Een op de vijf ondernemingen financiert buiten de bank om.

De grootste groeier is vastgoedfinanciering. Deze vorm steeg onder mkb’s van 43 miljoen euro in 2018 naar 101 miljoen vorig jaar, zo becijfert Stichting MKB Financiering. Bij deze financieringsvorm is de beoordeling gestoeld op de cashflowcapaciteit van het onderpand. De berekende 101 miljoen is waarschijnlijk zelfs een onderschatting, want van niet alle vastgoedfinanciers in Nederland heeft de stichting data ontvangen.

De resultaten van het jaarlijkse onderzoek gaan over het vorige kalenderjaar en stammen daarmee van vóór de coronacrisis. ‘Data en analyses zijn gemaakt voor de aangekondigde corona-steunmaatregelen. De overheidssteun voor kleine mkb-kredieten zal waarschijnlijk impact gaan hebben op de verstrekking van kleine kredieten door banken. Bij voortzetting van deze trend is in het segment tot 1 miljoen euro de non-bancaire sector vanaf 2024 een grotere financier van het mkb dan de bancaire sector.’

Maar de precieze effecten van de crisis zijn lastig in te schatten, dus in de toekomstanalyse wordt uitgegaan van de jaarlijkse stijging van 18 procent die de organisatie tot nu toe zag. Daarmee komt non-bancaire financiering in 2023 in het mkb uit op 4,37 miljard euro, tegen 2,7 miljard in 2019. Dat betekent dat in 2023 non-bancair de banken zou moeten inhalen, die op dat moment voor 4,05 miljard euro mkb’s financieren.

Inschatting mkb financieringsmarkt 2020 – 2023 (x€1 miljard) (Bron: SMF-MKB)

https://cmweb.nl/2020/06/een-op-de-vijf-mkbs-financiert-buiten-bank-om/