Bedrijven die het door de coronacrisis financieel zwaar hebben gekregen, kunnen extra geld lenen om de crisis te overbruggen. Diverse Nederlandse banken bieden de KKC-regeling aan.

Het kabinet maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten vrij voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte. De regeling Klein Krediet Corona (KKC) moet kleine ondernemers extra lucht geven. U kunt van de regeling gebruik maken als de onderneming voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • omzet vanaf 50.000 euro,
  • voor de coronacrisis voldoende winstgevend,
  • op 1 januari 2019 al ingeschreven in de Kamer van Koophandel,
  • voldoende terugbetaalcapaciteit.

Staat garant voor 95 procent

Omdat mkb’s in de regel een klein bedrag zoeken (minimaal 10.000 tot maximaal 50.000 euro) dat niet in verhouding staat tot de handelingskosten, is het voor het micro-, midden- en kleinbedrijf lastig om aan financiering te komen. Daarnaast is het risico voor financiers door de coronacrisis momenteel hoog en ook dat staat kredietverstrekking voor kleine ondernemers in de weg. De rijksoverheid staat in de nieuwe regeling garant voor 95 procent, waardoor meer ondernemers financiering kunnen krijgen.

Lees ook: Kabinet komt met nieuw noodpakket van ruim 13 miljard euro

Bedrijven dragen nog wel vijf procent van het risico, zodat er nog steeds een goede risicobeoordeling wordt uitgevoerd. Op die manier moeten KKC-financieringen verstrekt worden aan bedrijven die in de kern financieel gezond zijn en voldoende terugbetaalcapaciteit hebben. Banken als Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos bieden deze regeling aan.

Leningen aanvragen

KKC-leningen hebben een maximale reguliere looptijd van vijf jaar met een rente van 4 procent. Daarnaast betalen ondernemers een eenmalige premie van 2 procent als vergoeding aan de staat. Het leenbedrag mag maximaal 25 procent van de omzet bedragen. Ook leningen die sinds 7 mei zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden, kunnen worden geherfinancierd onder de KKC-regeling.

Lees ook: TOGS: zo vraagt u een tegemoetkoming aan

Om een dergelijke lening aan te vragen, vraagt de bank meestal een uitleg van de situatie van het bedrijf met een verklaring van de tot nu toe genomen maatregelen. Aanvragen zijn in te dienen via KKC-pagina’s van de betreffende bank, zoals op de volgende pagina’s van de RabobankABN AMROING en Triodos. De meeste banken overleggen na het invullen van de basisgegevens al een indicatief aanbod en verstreken het bedrag zo snel mogelijk, meestal binnen een week.

https://cmweb.nl/2020/06/kkc-overbruggingskrediet-kan-nu-aangevraagd-worden/