Ondernemersorganisaties vrezen dat bedrijven de komende jaren alsnog massaal omvallen door een schuldenberg die te snel moet worden terugbetaald, stijgende ondernemerslasten en grotere regeldruk. Ook de transitievergoeding is een uitdaging voor veel ondernemers in Nederland, zo stelt MKB-Nederland.

Volgens INretail-directeur Jan Meerman wil tien á twintig procent van de retailers stoppen, maar weerhouden de hoge kosten van bedrijfsbeëindiging ze daarvan. Volgens MKB-Nederland blijven ondernemers doormodderen vanwege de transitievergoeding. Bedrijven die de kosten niet kunnen opbrengen om scheidend personeel te vergoeden, blijven zo volhouden richting faillissement.

Tip: Verschillende plannen van politieke partijen leiden tot lastenverzwaringen bij ondernemers. Benieuwd naar de standpunten van de politieke partijen met het oog op de Tweede Kamer-verkiezingen en de impact daarvan op ondernemingen? Download dan gratis dit onderzoek naar de impact van verkiezingsprogramma’s op financials.

Transitievergoeding in herstelplan

‘Als je door die vergoeding niet kunt stoppen, trek je de lus om je nek steeds strakker aan tot het moment dat je  omvalt,’ aldus MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof in gesprek met minister Koolmees en leden van de organisatie. Op dat moment is er helemaal geen sprake meer van een transitievergoeding. Ondernemersorganisaties pleiten er al langer voor dat de overheid de transitievergoeding daarom meeneemt in het steun- en herstelpakket. Het kabinet voelt daar niet veel voor, omdat het financieren van de transitievergoeding praktisch betekent dat de overheid ontslag financiert. Dit terwijl het steunpakket juist is gericht op het behoud van banen. Minister Koolmees verwees daarbij eerder naar de gebruikelijke middelen die werkgevers hebben om ontslag met aangepaste transitievergoeding te regelen, door middel van een VSO.

Lange terugbetaling schulden

MKB-Nederland stelt dat er snel beslissingen moeten worden genomen over een herstelplan voor Nederlandse ondernemers. De organisatie bood daarom alvast een plan aan waarin kleine ondernemers fiscaal worden gestimuleerd om mensen aan te nemen, de regeldruk fors omlaag moet en de loondoorbetaling naar één jaar gaat. Verder pleit de ondernemersorganisatie voor een ruime terugbetalingstermijn nodig voor ondernemers. Niet alleen voor private schulden, ook voor schulden bij de belastingdienst, het UWV en RVO. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW is van mening dat ondernemingen langer de tijd moeten krijgen om hun schulden, onder meer bij de overheid, af te betalen. Als dat niet gebeurt, kan er geen sprake zijn van herstel en vallen ondernemers alsnog om, zo is de vrees.

Lastenverzwaring

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen zegt geschrokken te zijn van de huidige plannen van politieke partijen om de lasten te verzwaren. Na een berekening van het CPB blijkt dat door de plannen van partijen de lasten met 3,5 tot 42 miljard euro stijgen. Wel zorgen ze volgens de berekening van het Planbureau voor economische groei. Daarbij lopen schulden van ondernemers zodanig op dat ze bijvoorbeeld hun pensioenpot moeten aanspreken. ‘Belastingbetaling wordt uitgesteld en dat loopt op tot een schuld. Iedereen denkt dat ze overeind worden gehouden, maar ze moeten maandelijks toeleggen. Nog los van het principiële punt dat als je door de overheid gesloten wordt, je eigenlijk 100 procent van je kosten gecompenseerd moet krijgen,’ aldus Thijssen.

https://cmweb.nl/2021/03/mkb-nederland-transitievergoeding-lus-om-nek-ondernemers/