KredietOndernemers die met een WHOA-akkoord een doorstart willen maken, komen mogelijk in aanmerking voor een TOA-krediet. De overheid heeft hiervoor 200 miljoen euro uitgetrokken. De kredieten kunnen vanaf 1 juni worden aangevraagd bij Qredits.

Als de coronacrisis op z’n eind loopt, komt de liquiditeit van ondernemingen nog verder onder druk door het afbetalen van opgebouwde schulden. Sommige bedrijven zullen alleen hun bedrijven kunnen doorstarten als daarnaast bij een WHOA-traject een krediet wordt verstrekt. Met het TOA-krediet (Time-out-arrangement) wordt het mkb in staat gesteld om een doorstart te maken vanuit een WHOA-traject.

Afspraken met schuldeisers

Onder de WHOA maken bedrijven onderhandse afspraken met schuldeisers en aandeelhouders om een faillissement af te wenden. Dat akkoord wordt vervolgens door een rechter beoordeeld. Naar verwachting komen meer ondernemers in dit traject terecht wanneer door de coronacrisis opgeschorte betalingen alsnog voldaan moeten worden. Het kabinet heeft het TOA-krediet in het leven geroepen om ondernemers ademruimte te geven gedurende deze periode.

Lees ook: 7,6 miljard aan uitbreiding steun- en herstelpakket: dit zijn de regelingen

TOA-krediet

Het TOA-krediet is een nieuw kredietinstrument dat achtergesteld vermogen gaat verstrekken en zo bijdraagt aan het buffervermogen voor het mkb. De opgave zal zijn om te voorkomen dat ongezonde bedrijven met te grote kredietrisico’s hiervoor in aanmerking komen. Dit wordt meegenomen in de uitwerking. In elk geval zal de kredietfaciliteit zodanig worden vormgegeven dat alleen bedrijven in aanmerking komen die met een WHOA-akkoord financieel gezond worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien.

Qredits vanaf 1 juni

Kredietaanvragen worden door een onafhankelijke kredietverstrekker beoordeeld. De uitvoering van het TOA-krediet wordt belegd bij Qredits, omdat het gaat om gemiddelde bedragen tussen 75.000 euro tot 100.000 euro, met een middellange looptijd (tot ongeveer 10 jaar) en een lagere rente dan marktconform. Hiervoor maakt het kabinet 200 miljoen euro vrij. Vanaf 1 juni kunnen ondernemers bij Qredits aankloppen als ze een startverklaring onder de WHOA bezitten en in de kern winstgevende activiteiten ontplooien.

Dit artikel is gepubliceerd op 22 januari 2021 en geactualiseerd op 26 mei 2021.