HelpWerkgeversorganisaties trekken bij de Tweede Kamer aan de bel, omdat te veel ondernemers niet in aanmerking komen voor coronasteun. De organisaties pleiten ervoor dat regelingen als de TVL en NOW worden versoepeld met bijvoorbeeld een generiek luik, waardoor ondernemers in aanmerking komen als ze door de crisis een omzetverlies van 30 procent of meer hebben.

MKB-Nederland en VNO-NCW schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat er aanpassingen nodig zijn in regelingen als NOW en TVL, bijvoorbeeld omdat bedrijven geregeld een SBI-code hebben waarmee ze niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Bij TVL-voorganger TOGS was dat ook al een klacht, waardoor de regeling in april werd uitgebreid met meer SBI-codes. Ook beloofden minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer dat randgevallen individueel beoordeeld zouden worden.

Lees ook: Zo berekent u de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

SBI-codes en seizoensgebonden ondernemers

In de brief aan de Kamer schetsen de werkgeversorganisaties een aantal voorbeelden van bedrijven en sectoren met een SBI-code die niet overeenkomt met het eisenpakket van de TVL, zoals specifieke transportbedrijven, toeleveranciers aan de evenementensector, ballonvaarders en binnenvaartschippers. De brief vermeldt onder meer bedrijven die tijdelijke sanitaire en watervoorzieningen op evenementen aanleggen. Zonder deze bedrijven komen festivals in de buitenlucht straks in de problemen.

Lees ook: Corona: dit zijn de financiële regelingen voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers (update)

Bij de NOW-regeling vallen onder meer seizoensgebonden ondernemers buiten de boot, omdat ze niet het hele jaar een gelijkmatige omzet draaien. In de herziene regeling NOW 2.0 is hier al meer aandacht voor gekomen, door maart als referentiemaand te nemen. Maar volgens de twee organisaties zou het beter zijn om de omzet van de seizoensgebonden ondernemer te vergelijken met dezelfde periode vorig jaar.

Lees ook: Zo werkt het noodfonds overbrugging werkbehoud – NOW 2.0

‘Geen recht op TVL onrechtvaardig’

‘Als sectoren hard getroffen worden door overheidsmaatregelen, is het simpelweg onrechtvaardig om ze geen recht op de vaste lasten vergoeding (TVL) te geven,’ schrijven voorzitters Hans de Boer van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland. ‘Belangrijker is dat de TVL voor deze bedrijven een verschil kan maken tussen faillissement en overleven. Dat heeft vaak ook een sterke doorwerking in de keten.’

Lees ook: Zo werkt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)

Een oplossing zou kunnen liggen in het uitbreiden van de SBI-codes. Maar om meer schrijnende randgevallen te voorkomen, pleiten de twee organisaties voor de invoering van een generiek luik bij de regelingen. Als ondernemers dan niet de juiste SBI-code hebben, zouden ze in aanmerking kunnen komen voor overheidssteun bij een aan de coronacrisis te wijten omzetverlies van 30 procent of meer.

https://cmweb.nl/2020/07/mkb-nederland-te-veel-ondernemers-vallen-buiten-boot-coronasteunpakket/