1 januari wordt als datum vaak aangegrepen om veranderingen door te voeren. Zo krijgen ook ondernemers vanaf 1 januari 2020 te maken met nieuwe wetten en regels. Wat verandert er voor het mkb? We hebben de 6 belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rij gezet.
Ondernemen in 2020; wat verandert er voor de MKB’er?

1. Wet arbeidsmarkt in balans

Heb je personeel in dienst? Dan krijg je vanaf 1 januari 2020 te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet maakt het aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen. Tegelijkertijd krijgen flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen. De wet verkleint het verschil tussen vast en flexibel personeel.

De WAB vervangt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en heeft gevolgen voor tijdelijke contracten en ketenregeling, ontslag, transitievergoeding, oproepkrachten, payrolling en ww-premies.

2. Zelfstandigenaftrek omlaag

Met de zelfstandigenaftrek verlaag je de belastbare winst en betaal je minder inkomstenbelasting. Maak jij gebruik van de aftrekmogelijkheid? Of ben je van plan er komend jaar gebruik van te maken? Houd er dan rekening mee dat de zelfstandigenaftrek in 9 stappen wordt afgebouwd. In 2020 wordt de aftrekpost verlaagd van €7.280 naar €7.030. De jaren daarna volgt er ook weer een verlaging van €250 per jaar. Uiteindelijk volgt er nog een verlaging van €280 tot er in 2028 nog maar een aftrekpost resteert van €5.000.

Je mag straks dus minder aftrekken. Maar daar staat wel tegenover dat de arbeidskorting en algemene heffingskortingen omhoog gaan. Dit compenseert de afbouw van de zelfstandigenaftrek. Onder de streep gaan veel ondernemers er iets op vooruit.

De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is echter nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

3.Minimumloon omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon (WML) en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. Werknemers van 21 jaar en ouder zullen dan bij een volledig dienstverband minimaal € 1.653,60 per maand verdienen. Voor jongeren onder de 21 is de verhoging van het minimumloon leeftijdsgebonden.

4. Invoering mkb-verzuim-ontzorgverzekering

Als werkgever heb je 2 jaar lang een loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werknemer. Je hebt in deze periode de plicht om de werknemer aan het werk te krijgen. Leef je deze verplichtingen niet na? Dan krijg je als sanctie een extra jaar loondoorbetalingsverplichting.

Je kunt loonrisico’s de eerste 2 jaar verzekeren door een verzuimverzekering af te sluiten. In 2020 kun je hiervoor de mkb-verzuim-ontzorgverzekering gebruiken. Deze verzekering dekt de risico’s, maar helpt je ook bij diensten rondom de zieke werknemer. Dit helpt en ontzorgt kleine werkgevers bij de verplichtingen die gelden bij loondoorbetaling bij ziekte. De overheid draagt hier € 450 miljoen aan bij.

Ook de ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

5.Verruiming werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kun jij als werkgever belastingvrije vergoedingen geven aan je personeel, zoals sportabonnementen of kerstpakketten. Volgend jaar wordt de werkkostenregeling verruimd. Over de eerste € 400.000 van de loonsom mag de waarde van je vergoedingen 1,7% van de loonsom bedragen. Eerder was dit 1,2%. Hierdoor kan je als werkgever jaarlijks tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. Voor het bedrag boven de loonsom van € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2 %.

De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is ook nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

6. Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

De kleineondernemersregeling (KOR) verandert ook in het nieuwe jaar. Er kan gekozen worden voor een vrijstelling van de omzetbelasting (btw) als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Als je je nu aanmeldt voor de KOR, doe je mee vanaf 1 april 2020. (Had je mee willen doen vanaf 1 januari 2020, dan was 20 november 2019 de uiterste datum om aan te melden.)

https://bit.ly/375w50h

De Gouda.nl: https://bit.ly/2ZiefEy