Ondanks een voorlichtingscampagne van de overheid is voor een meerderheid van de mkb-bedrijven in de bouw de ‘MKB-ontzorgpolis’ onbekend terrein, blijkt uit onderzoek. Ondernemersverenigingen legden vandaag bij de Tweede Kamer hun eisen neer voor een verkorting van de loondoorbetalingsplicht.

De ontzorgpolis neemt alles behalve zorgen van mkb-ondernemers weg, aldus Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA). 83 procent van de mkb-ondernemers kent namelijk de weg niet naar de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering, blijkt uit een onderzoek dat AFNL en NOA door Panteia lieten uitvoeren onder 360 mkb’ers.

De speciale verzekering voor werkgeverskosten bij langdurig zieke werknemers is nu bijna een jaar oud. Van de ondervraagde mkb-bedrijven die wel bekend zijn met de ontzorgpolis hebben meer dan de helft de verzekering wel afgesloten voor het geval hun werknemers langdurig ziek worden. Alle bedrijven willen volgend jaar de verzekering voortzetten.

 

“De plicht voor loondoorbetaling bij langdurig zieken is een rem op de werkgelegenheid.”

Een positieve uitkomst. Maar het is niet genoeg, vindt Sharon Gesthuizen, voorzitter van de samenwerkende AFNL-NOA. “Ons onderzoek laat zien dat wat er eerder is geprobeerd door de regering, en de huidige instelling niet levert waarop is gehoopt.” De vereniging vindt dat mkb’ers met de huidige verzuim-ontzorg-verzekering blijven zitten met de financiële risico’s en verantwoordelijkheid voor re-integratie van zieke of deels arbeidsongeschikte werknemers.

Tweede Kamer

AFNL-NOA heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd de loondoorbetalingsplicht voor ten minste het tweede ziektejaar te verkorten, met het oog op de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag. In het huidige Regeerakkoord is beloofd om mkb-bedrijven hierin tegemoet te komen. Vorige week pleitten de verenigingen nog dat het kabinet bij quarantaineverzuim loondoorbetaling moet compenseren gezien de vele kosten die mkb’ers maken om te voldoen aan de coronaregels.

Volgens Gesthuizen voorspelt de loondoorbetalingsplicht geen goeds voor de toekomst. “Het probleem is dat er nu minder doorgroei is naar vaste contracten, en dat is een probleem dat in de bouw gaat terugkomen. Werkgevers zijn door deze plicht huiverig om mensen een vast contract te bieden.” Terwijl er door verduurzaming en woningbouweisen genoeg werk te doen is in de bouw.

Terugblik
Twee jaar geleden overwoog sloper Arno Snellen nog om de Tweede Kamer met behulp van een sloopkogel van gedachten te doen veranderen over de loondoorbetalingsregeling voor langdurig zieken. De medebestuurder van AFNL laat weten dat er van dat standpunt niets is afgebrokkeld: “Het in dienst nemen van vaste medewerkers wordt belemmerd door deze hoge risico’s voor de werkgever. Als er iemand langdurig ziek is (los van de oorzaak ) is dat al erg genoeg voor alle partijen maar als ondernemer zit je met de financiële lasten. Niet alleen de loondoorbetaling maar ook door het geregel en mogelijke boetes als hij termijnen overschrijdt of papieren niet goed invult.”

Tegenstelling

Het inkorten van de loondoorbetalingsplicht en meer zorgen bij werkgevers klinkt daarmee als een tegenstelling. Gesthuizen: “Ik ga al jarenlang de straat op bij ondernemers met de vraag: wat is je grootste zorg? En stipt op nummer 1 zeggen ze: ik ben bang dat ik te maken krijg met een zieke medewerker, want ik heb de plicht voor doorbetaling. Die zorg is er nu nog steeds.”

Ondernemer in de bouw?

Ondernemer in de bouw?

 

De MKB-verzuim-ontzorgverzekering voegt nog niet veel toe aan de mogelijkheden die mkb’ers hebben om te ontzorgen, blijkt uit het onderzoek. Dat komt voor een groot deel doordat de mkb’er niet bekend is met de polis, of het zelf al op een andere manier heeft geregeld.

Voorlichting

De bekendheid van de verzekering laat dus nog te wensen over. Gedurende dit jaar voeren MKB-Nederland, werkgeversverenigingen en verzekeraars samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne om mkb-ondernemers voor te lichten.

Gesthuizen: “Voorlichting en bekendheid zijn goed. En als de meerderheid van de ondernemers het kent, kun je de meetlat ernaast leggen. Maar die bekendheid is er niet volgens ons onderzoek.” AFNL-NOA vindt niet dat de regering moet inzetten op het verbeteren of bekender maken van de verzekering. “De belofte in het huidige Regeerakkoord van 2017 was een echte ontzorging voor werkgevers.”

Loondoorbetalingsplicht

De wet verplicht werkgevers om bij ziekte van hun werknemer het loon gedurende twee jaar lang door te betalen. In de bouwsector is dat 100 procent in het eerste ziektejaar en 70 procent in het tweede ziektejaar. Daarnaast spelen langdurige re-integratieverplichtingen, een verhoging van de premie bij een lang ziektegeval en het zoeken van vervanging mee met het opdrijven van de kosten voor mkb-ondernemers, aldus Bouwend Nederland.