Deze week heeft Collin haar 400e MKB onderneming geholpen aan een financiering middels de Crowd. Heeft uw bedrijf groeiplannen? Neem dan contact op!

 

Ontwikkelingen netto rendement

Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde rendement ontwikkeling van Collin investeerders weer voor het afgelopen half jaar, gemeten over de totale portefeuille zoals die in ruim 3 jaar is opgebouwd. Gemiddeld, omdat zowel de kosten als het default deel per investeerder afwijkt. De beheerkosten worden individueel beïnvloed door het loyaliteitsprogramma (een korting o.b.v. het aantal investeringen en het totaalbedrag) en het al dan niet kunnen verrekenen van de BTW. Het default deel (afboekingen o.b.v. het niet terugbetaalde deel (incl. reserveringen) van een lening) door de individuele investeringskeuzes.

Het netto rendement is het saldo van de uitbetaalde rente minus de kosten, minus defaults.

De netto rendement ontwikkeling vertoont een mooie stijgende lijn. Per ultimo september zijn we door de 4% netto gegaan; o.i. een mooie ontwikkeling voor onze investeerders.

Wij verwachten voor het einde van dit jaar een individuele rendement berekening in uw “Mijn Collin”. U kunt dan zien hoe uw persoonlijke rendement is opgebouwd en hoe zich dit verhoudt t.o.v. de gemiddelde Collin investeerder.

Wij actualiseren onze rendement cijfers met betrekking tot de totale leningportefeuille maandelijks.
http://bit.ly/2inKuB7 

http://bit.ly/2ySdp7e