Presentatie Jaarbericht 2020

Ondernemen is vooruitzien: online presentatie van Jaarbericht Staat van het mkb 2020. Jaarbericht-staat-van-het-mkb-2020

Op 16 december presenteert het Nederlands Comité voor Ondernemerschap de Staat van het MKB 2020. Het jaarbericht wordt in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Tijdens de bijeenkomst zal een reactie worden gevraagd aan Mariëtte Hamer (voorzitter van de Sociaal-Economische Raad), Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) en Ronald Kleverlaan (voorzitter Stichting MKB-financiering).

Elk najaar publiceert het Nederlands Comité voor Ondernemerschap het jaarbericht over de Staat van het mkb. Dit Jaarbericht is anders dan anders. Net als in voorgaande jaren worden de ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf geschetst, maar de ‘staat van het mkb’ wordt nu voor een belangrijk deel bepaald door de coronacrisis. Het mkb is als motor van de Nederlandse economie hard geraakt. Maar de coronacrisis biedt ook de kans om de problemen aan te pakken die er al eerder waren. In het rapport ‘Ondernemen is vooruitzien’ doet het Comité aanbevelingen over investeringen in innovatie, arbeidsmobiliteit en ondernemerschap.

MKBarometer

4e kwartaal 2020

De MKBarometer toont in één oogopslag de Staat van het MKB. De barometer laat zien wat de gemiddelde stand is van twaalf belangrijke conjunctuurindicatoren en in welke richting deze zich bewegen. Het economisch beeld van het MKB is aan het begin van het vierde kwartaal 2020 in vergelijking met het derde kwartaal van 2020 verbeterd.

Klik op de barometer om het conjunctuurdashboard te bekijken. Het dashboard geeft inzicht in de individuele indicatoren en hun ontwikkeling.

Jaarbericht

Ondernemen is vooruitzien. Dat is de boodschap van het Comité voor Ondernemerschap in het Jaarbericht Staat van het mkb 2020. Het Comité schetst de ontwikkelingen in het mkb en een perspectief van herstel en groei voor zowel ondernemers als overheden.

Ronald Kleverlaan schreef hierover:

Het Comité schrijft in haar jaarbericht dat het nu extra belangrijk is om te investeren in ondernemers. Zeker nu de nieuwe lockdown is ingegaan is het belangrijk dat ondernemers gesteund gaan worden om er voor te zorgen dat ze na de coronacrisis weer kunnen groeien.v Zij geven advies aan het kabinet kan het ondernemersklimaat verbeterd worden door in de komende periode in te zetten op verbeteringen op het gebied van financiering van innovatie, arbeidsmobiliteit en ondernemerschap. Investeringen zijn belangrijk voor werkgelegenheid

Het rapport geeft aan dat uit onderzoek van RSM blijkt dat 65% van de bedrijven die stilstaan of krimpen en de mogelijkheid krijgen om te investeren uiteindelijk in staat zijn om weer te gaan groeien in productiviteit en banen. Hiervoor is het belangrijk om een veel actiever beleid te gaan voeren om deze investeringen ook daadwerkelijk te realiseren. Huidige financieringslandschap is gebaseerd op economie van de 20e eeuw

Tijdens de bijeenkomst heb ik aangegeven dat er op dit moment een grote weeffout zit in het financiële systeem. De financieringsmarkt is nu ingericht op ondernemen in de 20e eeuw met grote, planbare organisaties die investeren in productiemiddelen. Hierdoor is de infrastructuur ingericht op laag-risico investeringen voor grote bedrijven. Een duidelijk teken is wel dat banken op dit moment zelfs geld toe krijgen (-1% rente) van de ECB om hen te motiveren om financiering aan het mkb te blijven verstrekken en dat het nog steeds lastig is voor veel ondernemers om passende financiering te vinden.

In de huidige maatschappij moeten bedrijven veel wendbaarder zijn om in te kunnen spelen op actuele kansen en bedreigingen (Corona). Door digitalisering in het mkb en opkomst van kennisintensieve bedrijven is er ook behoefte om op een andere manier om te gaan met zekerheden en risicomodellen. Daarnaast veranderd de vorm van ondernemerschap door sociale ondernemingen en circulaire bedrijven, medewerkersparticipatie en ontstaan nieuwe organisatievormen door burgerinitiatieven en “community businesses”.

Adviezen voor de 21e eeuw

Kabinet zou nu moet investeren in innovatie van de financieringsmarkt door in te steken op een aantal fundamentele aanpassingen in het financieringslandschap om Nederland gereed te maken voor de toekomst:

  • Aanpassen basis-infrastructuur financieringsmarkt door het opzetten van digitale registers, zoals rond zekerheden en kredieten. Hierin lopen we internationaal achter en dit remt het gebruik van Fintech oplossingen om betere en snellere risicobeoordelingen te verstrekken.
  • Gelijk speelveld kapitaalmarkt voor financieringen. Op dit moment krijgen banken geld toe (-1% rente) om krediet te verstrekken aan het mkb. Innovatieve, non-bancaire financiers hebben veel hogere kosten voor het aantrekken van kapitaal. Door nieuwe fondsen en garantieregelingen die passend zijn bij de nieuwe financieringsvormen zou dit gelijk getrokken moeten worden om een eerlijker en meer competitief speelveld te creëren.
  • Kennisplatform ondernemerschap opzetten om kennis samen te brengen rond de nieuwe vormen van (financiering van) ondernemerschap met een lange termijn visie, bijvoorbeeld door het opbouwen van centrale databanken en opzetten van onderzoekspanels, maar ook ruim onderzoeksbudget om goed inzicht te krijgen in huidige en oekomstige trends in deze markt.

De online bijeenkomst is hier terug te kijken: Webinar Staat van het MKB

Adviesrapport: Staat van het MKB

Staat van het MKB is een samenwerking van: