De afgelopen jaren heeft de Vroegefasefinanciering (VFF) zich bewezen als goed overheidsmiddel om innovatie te stimuleren. Voor de verdere ontwikkeling is het vooral belangrijk om nieuwe verbindingen aan te gaan met het instrument – met regionale fondsen, tussen uitvoerders én met private investeerders. Dit stelt KplusV, dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van de VFF onderzocht. https://bit.ly/2UsLpCg
Download rapport: Evaluatie-Vroegefasefinanciering

Verbindingen leggen

De voornaamste aanbeveling is om de samenwerking te verbeteren en uit te breiden – zowel tussen uitvoerders onderling als met andere partijen: “Een hechtere samenwerking kan bijdragen aan lagere kosten en een meer overzichtelijke administratie/documentatie”, aldus de onderzoekers, die toevoegen dat een betere informatie-uitwisseling tussen publieke actoren ook de samenhang van het ecosysteem verbetert en zorgt voor betere aansluiting met de ondersteunde structuren.

“De belangrijkste sleutel zal liggen bij het aangaan van nieuwe verbindingen met het instrument”, benadrukt KplusV: “In regio’s met hun revolverende fondsen. Tussen de uitvoerders onderling, maar ook met de private investeerders welke van belang zijn om een innovatie daadwerkelijk te laten opbloeien.” Door van VFF zogeheten ‘slim kapitaal’ te maken, kan de betrokkenheid van investeerders in het bieden van ondersteuning worden geborgd.

Als deze punten goed worden opgepakt, verwacht KplusV dat de VFF ook de komende jaren kan werken als stimulans voor innovatie: “In de uitvoering is veel geleerd, hetgeen ook beoogd was bij de start van dit nieuwe instrument. Deze inzichten kunnen nu ingezet worden voor een vervolg van de VFF. Door het instrument te verbinden aan de regionale ecosystemen, deels aan te passen aan de behoeften van ondernemers en financiers en door een duidelijke rolverdeling te bereiken met de regio’s, zal de VFF haar rol goed kunnen blijven vervullen.” https://bit.ly/2D5JIAe

Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering is een risicodragende lening die startende ondernemers en mkb-ondernemingen kunnen aanvragen als ze de kans van slagen van nieuwe producten en diensten op de markt willen onderzoeken. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt. Deels wordt de Vroegefasefinanciering uitgevoerd door Toegepaste en Technische Wetenschappen, ook wel TTW  (voormalig STW), een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Belangrijkste resultaten

  • In  2018 waren er 90 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 40 toekenningen.
  • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering bedroeg in 2018 € 10,8 miljoen.
  • In 2017 waren er 117 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 41 toekenningen.
  • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering bedroeg in 2017 € 11,3 miljoen.

Feiten en cijfers

In de periode 2014 tot en met 2017 is het aantal aanvragen van Vroegefasefinanciering ieder jaar toegenomen. De groei in 2016 komt voort uit een toename van de vraag bij academische, HBO- en TO2-starters: van 11 aanvragen in 2015 naar 51 in 2016. In 2018 was het aantal aanvragen iets lager, maar vergelijkbaar met het aantal aanvragen in 2016.

Het totaal aantal toekenningen in 2018 is met 40 ten opzichte van 2017, 2016 en 2015 gelijkwaardig te noemen.

door RVO ondersteunde projecten: https://bit.ly/2D4RIRQ