Ton van Dijk, medeoprichter en oud-bestuursvoorzitter van Kredietcoöperatie Veluwe heeft vanavond uit handen van André Baars, burgemeester van Ermelo, de onderscheiding als Officier in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Van Dijk ontving de onderscheiding op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Kredietcoöperatie Veluwe, één van de maatschappelijke initiatieven waar hij van grote waarde is geweest. Natuurlijk was de familie van Ton aanwezig op dit bijzondere moment. Ook relaties uit de lange periode van zijn andere vrijwilligerswerk en het bestuur en leden van Kredietcoöperatie Veluwe waren aanwezig bij Ploeger Logistics waar dit jaar de ALV werd gehouden. De verassing bij Van Dijk was groot toen hij de versierselen kreeg opgespeld vanwege zijn grote en jarenlange inzet en bijdrage voor verschillende goede doelen: “ik had echt niks door en had zelfs mijn vrouw die aanwezig was niet opgemerkt in het publiek”.

Kredietcoöperatie Veluwe is in 2012 bedacht en in 2013 opgericht door een kleine groep ervaren Veluwse ondernemers, waaronder Ton van Dijk. Met de oprichting wilden de ondernemers de economische leefbaarheid op de Veluwe versterken. Vanaf de oprichting is Ton van Dijk zeer actief en intensief betrokken geweest bij alles wat nodig was om een kredietcoöperatie te laten slagen. Ton van Dijk bekleedde jarenlang de rol van actieve en meewerkende bestuursvoorzitter.

Kredietcoöperatie Veluwe is hem zeer dankbaar voor zijn inbreng bij de oprichting en het operationeel maken van de organisatie. Ton van Dijk heeft wegens het bereiken van statutaire leeftijd in 2018 afscheid genomen en het stokje overgedragen aan de volgende generatie bestuursleden. Ook in dit proces is zijn inzet belangrijk gebleken. De nieuwe voorzitter Philipine Vinke vertelt: “we zij heel blij dat Ton betrokken blijft als belangrijk adviseur van de coöperatie. We kunnen zijn ervaring nog altijd heel goed gebruiken”.

Kredietcoöperatie Veluwe is mede door de inzet van Ton van Dijk een van de grootste kredietunie’s in Nederland geworden. Ruim 125 leden voorzien in het kapitaal, er zijn meer dan 20 kredieten in de regio verstrekt en meer dan 40 mensen dragen met kennis, kunde en activiteit bij aan de economische vooruitgang van de regio. De grens van 1 miljoen euro aan kredieten werd in 2018 al gepasseerd, een mijlpaal!

30 januari 2019
@Ploeger Logistics: dank voor de gastvrijheid voor deze bijzondere gelegenheid! (en de rondleiding!)
Meer informatie: mevr. Philipine Vinke (voorzitter/ voorzitter@copveluwe.nl ), mevrouw Truus Omta (secretaris/ secretaris@copveluwe.nl ), dhr. Edwin Schalk (communicatie)

Ermelo van Nu

https://kcveluwe.nl/categorie/nieuws/