Overheid gaat crowdfundingplatformen inzetten in Coronacrisis image
DETAILS

Overheid gaat crowdfundingplatformen inzetten in Coronacrisis

Snelle en solide funding dat is waar de Nederlandse crowdfundingplatformen voor staan. Om bedrijfsfinanciering ook in tijden van de Coronacrisis mogelijk te maken is verbreding van de markt voor bedrijfsfinanciering noodzakelijk. De regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is vanaf nu dan ook opgesteld voor deze aanbieders van financiering via crowdfunding. Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op haar website. Het mkb is in grote mate afhankelijk van financiers. Verbreding van de markt voor bedrijfsfinanciering is dan ook wenselijk. Om verbreding van het aanbod te ondersteunen heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook opengesteld voor andere financiers dan banken. De onderstaande banken maken gebruik van de BMKB: – ABN AMRO – Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch – ING-bank – Rabobank – Riverbank – Triodos Bank Op de BES-eilanden: – Girobank NV – MCB bank (Maduro bank) – RBTT Bank NV

Openstelling BMKB voor niet-bancaire financiers

Om de markt voor bedrijfsfinanciering te verbreden, staat de BMKB ook open voor andere financiers dan banken. Onderstaande Niet-bancaire financiers zijn al gemachtigd: – Europese Horeca Financieringsmaatschappij – Kredietunie Bakkerij Ondernemers – Kredietunie Brabant – Kredietunie Kennemerland – Qredits

Als niet-bancaire financier deelnemen aan de BMKB

Wilt u als niet-bancaire financier de BMKB toepassen bij uw financieringen aan het mkb? Dan kunt u een verzoek tot deelname indienen (zie Download onderaan pagina: Aanvraag Borgstellingsovereenkomst). Een adviescommissie adviseert de minister of u voldoet aan de eisen. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar de organisatie, het financieringsproces, deskundigheid en stabiliteit van de financier. Voor het indienen van een aanvraag tot deelname moet u een brief van DNB en AFM hebben. In de brief moet staan dat u aan de eisen van DNB en AFM voldoet of dat deze eisen op u niet van toepassing zijn.

Contact

Financiers kunnen contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over mogelijke deelname aan de BMKB via info.bmkb@rvo.nl of telefoonnummer 088 042 42 42.