Stieneke van der Graaf - ChristenUnie.nlOndernemingen uit het MKB die vorderingen hebben uitstaan bij een bedrijf met een hoge schuldenlast moeten kunnen blokkeren dat zo’n bedrijf na een reorganisatie een doorstart kan maken, wanneer dit onevenredig nadelig voor hen uitpakt.

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag in met een voorstel daartoe van ChristenUnie-Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf.

Het Kamerlid maakte bezwaar tegen het als hamerstuk afdoen van de zogeheten Wet homologatie onderhands akkoord die beoogt ondernemingen die kampen met een slechte schuldenpositie te redden van een faillissement. Kleine bedrijven moesten de rechter volgens haar kunnen verzoeken een deal tussen zulke bedrijven en de grote schuldeisers, zoals de banken af te wijzen. Een Kamermeerderheid is dat met haar eens.

De wet bevat nu een minimumbescherming voor MKB-schuldeisers en natuurlijke personen, zoals consumenten en ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid. Zij kunnen protest aantekenen als de uitkomst van de deal is dat zij een uitkering in geld aangeboden krijgen die minder bedraagt dan 20 procent van het bedrag van hun vordering, of wanneer zij een recht krijgen aangeboden dat slechts een waarde vertegenwoordigt van minder dan 20 procent van het bedrag van hun vordering,

Ook in een tweede opzicht stuurde het Kamerlid de wet bij. Die bevat dankzij Van der Graaf nu ook de bepaling dat schuldeisers niet langer het recht hebben om contant geld te eisen. „Dat is belangrijk, omdat banken de reorganisatie met de eis om contanten onder druk konden gaan zetten en zo een groter stuk van de taart naar zich toe zouden kunnen gaan trekken ten koste van de andere schuldeisers, zoals de fiscus én ondernemers”, verduidelijkt Van der Graaf.

Toen de wet zeven jaar na de eerste blauwdruk de afgelopen winter weer op de vergaderagenda van de Tweede Kamer belandde, leek de afhandeling ervan een formaliteit te zijn. Maar zodra advocaten van grote banken er lucht van kregen dat Van der Graaf wijzigingen wilde aanbrengen, kwamen zij daartegen massaal in het geweer. De juristen begonnen een lobby om de wet ongewijzigd door het parlement geloodst te krijgen. Sommigen peperden Van der Graaf zelfs in dat ze met haar wijzigingsvoorstellen ondemocratisch bezig zou zijn.

Even leken haar opponenten alsnog aan het langste eind te trekken toen verantwoordelijk minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) waarschuwde dat ook andere partijen dan alleen het MKB profijt zouden kunnen trekken van de aanpassingen, mogelijk zelfs ten nadele van het MKB. Nadat Van der Graaf verduidelijkte dat de minimumbescherming uitsluitend was bedoeld voor zwakkere partijen als het MKB en consumenten, slikte de bewindsman zijn bezwaren in en reageerde een meerderheid van de Kamer positief; tot blijdschap van Van der Graaf. Zij noemde het misschien wel de grootste winst van haar wijzigingsvoorstellen dat de toekomstige faillissementswetgeving daardoor „sociaal rechtvaardiger” is.

https://www.rd.nl/vandaag/economie/cu-doorstart-bedrijf-mag-mkb-niet-duperen-1.1663924