Omdat bancaire financiering niet meer vanzelfsprekend is, zoekt de ondernemer naar alternatieve financieringsvormen. Zij lijkt inmiddels de weg naar crowdfunding te hebben gevonden. Minder snel wordt gedacht aan een kredietunie. Hoog tijd dus om hier aandacht aan te besteden.

Wat is een kredietunie?
Een kredietunie is een coöperatieve vereniging waarin ondernemers zich organiseren om elkaar geld te lenen. De leden zijn ondernemers die behoren tot een bepaalde bedrijfstak of zijn actief in een bepaalde regio. Deze gemeenschappelijke deler brengt met zich mee dat tevens kennis en ervaring kan worden gedeeld. Dit vergroot de kans van de ondernemer op succes.

Een kredietunie beheert het aan haar door de leden ter beschikking gestelde geld. Ze beoordeelt vervolgens een kredietaanvraag en verstrekt het krediet zelf uit de “centrale kas” van de kredietunie.
Blog Dagmar Nuyten-010915

Dagmar werkt bij Van Iersel Luchtman Advocaten: www.vil.nl

http://www.vil.nl/nl/advocaten/mr-djc-nuijten