Vrijstelling en ontheffing voor crowdfundingplatformen per 1 april 2016

In de Vrijstellingsregeling Wft is een vrijstelling opgenomen van het verbod tot het aantrekken van opvorderbare gelden voor publieksleningen (crowdfunding). Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • degene die geld van het publiek ophaalt, mag daarvan niet zijn bedrijf maken;
  • de gelden mogen niet worden aangetrokken met het oogmerk om kredieten te verstrekken;
  • het aantrekken van de opvorderbare gelden vindt plaats door tussenkomst van een crowdfundingplatform met een ontheffing;
  • het totale bedrag aan opvorderbare gelden dat over een periode van twaalf maanden mag worden aangetrokken of ter beschikking mag worden verkregen, mag niet hoger zijn dan EUR 2,5 miljoen.

De regeling is op 1 april 2016 in werking getreden.

http://bit.ly/1SRooMr