Ondernemers in het mkb zijn een stuk optimistischer dan de afgelopen jaren. 81 procent geeft de financiële resultaten een voldoende en het aantal ondernemers voor wie de afzet steeg, is 50 procent hoger dan in 2012. 61 procent van de mkb’ers verwacht voor 2015 een nog beter resultaat.
Inmiddels heeft 14 procent gebruikgemaakt van alternatieve financieringsvormen. De bekendheid van onder meer crowdfunding en kredietunie nam het afgelopen jaar duidelijk toe. De betalingsdiscipline van klanten stabiliseert, aldus 65 procent van de respondenten.

De Accountant onderzoek MKB-070115