De Jong: ‘De afgelopen jaren heeft de EU vooral oog gehad voor de het functioneren en de wensen van grote, commerciële banken. Dat de EU nu eindelijk een andere weg in slaat door de rol te erkennen van banken die de belangen van klanten centraal stellen en die op kleine schaal opereren is grote winst.’

15-05-2012 • SP-Europarlementariër Dennis de Jong is tevreden met het aannemen van zijn voorstel voor erkenning en steun vanuit het Europees Parlement voor kredietunies en coöperatieve banken. De Jong: ‘De afgelopen jaren heeft de EU vooral oog gehad voor de het functioneren en de wensen van grote, commerciële banken. Dat de EU nu eindelijk een andere weg in slaat door de rol te erkennen van banken die de belangen van klanten centraal stellen en die op kleine schaal opereren is grote winst.’

Het voorstel van De Jong is opgenomen in het EU-pakket over nieuwe bankenregels, de zogenaamde CRD-IV voorstellen. Na de stemming hierover in het Europees Parlement gisteren worden de officiële onderhandelingen met de Europese Commissie en de Raad geopend. De Jong: Ik verwacht dat ook bij Commissie en Raad steun zal zijn voor het werk van kredietunies en coöperatieve banken.’

Kredietunies zijn spaar- en leencollectieven van ondernemers. In veel landen in de Europese unie zijn kredietunies actief, in Nederland is onlangs het initiatief genomen om kredietunies voor het MKB op te zetten. Coöperatieve banken hebben geen aandeelhouders maar leden, niet winst ten behoeve van aandeelhouders maar de belangen van de leden staan voorop bij coöperatieve banken.