Welke financieringsvorm past het beste bij jouw situatie? Waar let een financier op? De KVK Gids voor bedrijfsfinanciering helpt ondernemers aan antwoorden op deze vragen en bij het vinden van geld. ,,Ik vind dat de gids een mooi overzicht geeft van de informatie van zowel KVK als de Stichting MKB Financiering,” aldus Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Van onze redactie 29 oktober 2019

Vrijheid is een groot goed, maar met financiering kan een onderneming ook sterker worden, zegt KVK.

De gids is tot stand gekomen met medewerking van het Ministerie van EZK en de Stichting MKB Financiering. Volgens voorzitter Ronald Kleverlaan van de Stichting MKB Financiering is de financieringsmarkt sterk in ontwikkeling: “Meer dan ooit gaat de stelling op: voor elk goed plan is een passende financiering beschikbaar!“

Kleinere bedrijven

Uit de Financieringsmonitor die EZK in januari 2019 samen met het CBS publiceerde, blijkt dat bijna 24% van het mkb behoefte heeft aan externe financiering. Slechts 12,8% doet een aanvraag. Vaak zijn het de kleinere bedrijven die niet overgaan tot een aanvraag, omdat zij onafhankelijk willen blijven van de financier. Vrijheid is een groot goed, maar met financiering kan een onderneming ook sterker worden. Financiering wordt vooral gebruikt om te investeren in uitbreiding, voor werkkapitaal en voor voorraden.

Goede plannen

Banken zijn nog steeds de grote financiers van het mkb. Daarnaast zijn alternatieve vormen van financiering in opkomst, zoals crowdfunding, business angels, leasing en factoring. Op dit speelveld opereert ook de overheid met haar financieringsinstrumenten en met haar interventies om ondernemers met goede plannen die het niet lukt om financiering te vinden toch aan financiering te helpen.

KVK Gids

voor bedrijfsfinanciering

De KVK Gids voor bedrijfsfinanciering is te downloaden via www.kvk.nl/gidsbedrijfsfinanciering.

https://bit.ly/32Wyf0I