Bijna eenderde van de ondernemers heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in de producten of diensten die zij aanbieden, zo blijkt uit onderzoek van financieringsplatform October. In het onderzoek zijn ruim zeshonderd ondernemers gevraagd naar de impact van de pandemie op de bedrijfsvoering. Een kwart gaf aan als gevolg van de pandemie in de bedrijfsvoering te willen focussen op groei.

Van onze redactie 23 juni 2021

21 procent van de ondervraagde ondernemers is sinds corona op zoek gegaan naar nieuwe afzetmarkten.

,,De uitspraak never waste a good crisis is de afgelopen tijd te pas en onpas gebruikt”, zegt Luuc Mannaerts, ceo van October Nederland. ,,Maar uit dit onderzoek blijkt dat een significant deel van de ondernemers heeft gekeken hoe te innoveren en groeien in tijden van crisis. Die vindingrijkheid is kenmerkend voor het Nederlandse mkb.”Bijna eenderde van de ondernemers geeft aan in het afgelopen jaar te hebben geïnvesteerd in nieuwe producten of diensten. Bij ondernemingen die minder dan drie jaar lang bestaan, is dit zelfs 44 procent. Bij bedrijven die langer dan 10 jaar bestaan ligt dit percentage met 27 procent veel lager.

”Ondernemingen die al wat langer meegaan, hebben in de afgelopen periode de noodzaak van digitaal werken gevoeld. Investeren in digitalisering is een ingrijpend proces”

Luuc Mannaerts, ceo October

Ondernemers sinds uitbraak pandemie op zoek naar nieuwe afzetmarkten

Daarnaast is 21 procent van de ondernemers sinds de uitbraak van de pandemie op zoek gegaan naar nieuwe afzetmarkten. Ook hier ligt het percentage bij de jongere ondernemingen (32 procent) hoger dan bij de oudere ondernemingen (20 procent). ,,Dit heeft alles te maken met wendbaarheid”, meent Mannaerts. ,,Ondernemingen die nog niet zo lang bestaan kunnen relatief eenvoudig de koers wijzigen. Voor een oudere onderneming is dit vaak een stuk lastiger.”

Innovatie, digitaliseren en manier van samenwerken prioriteit in bedrijfsvoering

,,De coronacrisis, met het thuiswerken tot gevolg, heeft veel impact op hoe ondernemers zijn gaan kijken naar werk en werknemers”, stelt Mannaerts. Ruim eenderde van de ondernemers geeft aan in de bedrijfsvoering prioriteit te geven aan (nieuwe) manieren van samenwerken, zoals thuiswerken. Ook geeft een kwart van de ondernemers aan de focus te leggen op innovatie en digitaliseren. Met name ondernemingen die langer dan tien jaar bestaan geven prioriteit aan digitalisering (28 procent), bij ondernemingen die minder dan drie jaar bestaan is dit slechts (4 procent).

Mannaerts: ,,Ondernemingen die al wat langer meegaan, hebben in de afgelopen periode de noodzaak van digitaal werken gevoeld. Investeren in digitalisering is een ingrijpend proces dat tijd en geld kost.”

”Logischerwijs is de ondernemer na een jaar van lockdowns wat minder positief dan voorheen. Des te interessanter is het dat zij het hoofd niet laten hangen”

Luuc Mannaerts, ceo October

Ondervraagde ondernemers minder positief over ondernemersklimaat

De ondervraagde ondernemers beoordelen het ondernemersklimaat in Nederland wel iets minder positief dan voorheen. In juni en november vorig jaar kreeg het ondernemersklimaat gemiddeld nog een 7.1, dit cijfer is nu gedaald tot een 6.7 gemiddeld. ,,Logischerwijs is de ondernemer na een jaar van lockdowns wat minder positief dan voorheen. Des te interessanter is het dat zij het hoofd niet laten hangen, maar massaal investeren in hun onderneming”, aldus Mannaerts.

Slechts 1 op de 6 ondernemers geeft aan dat de pandemie geen gevolgen heeft gehad voor de omzet van de onderneming. 51 procent geeft aan dat er sprake is van omzetverlies als gevolg van de coronacrisis. In 10 procent van de gevallen zelfs een omzetverlies van meer dan de helft van de omzet. In 29 procent van de gevallen is er sprake van een omzettoename, al is dit zelden een omzettoename van meer dan 25 procent.

Lees ook: CPB een stuk optimistischer over economische groei voor 2021 en 2022
https://www.deondernemer.nl/innovatie/groei/jonge-ondernemer-mkb-bedrijven-focus-coronacrisis-innoveren-investeren~3113690?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F