MKB-Nederland is blij met de aandacht uit de Tweede Kamer voor het mkb, meldt de organisatie op haar website. Daarmee wordt gedoeld op tal van mkb-moties die vorige week zijn ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Thierry Aartsen (VVD) spande de kroon met zes moties en een amendement. Alle moties zijn vandaag met overgrote meerderheid aangenomen.

De Ondernemer 26 november 2019

Eerlijker speelveld

Zo vroeg Aartsen om knelpunten voor familiebedrijven in kaart te brengen. Ook wil hij dat de overheid meer differentiatie en maatwerk in regels voor het mkb toepast. Aartsen vroeg ook aandacht voor grootbedrijven die hun positie misbruiken ten koste van het midden- en kleinbedrijf. Staatssecretaris Mona Keijzer wordt opgeroepen op in gesprek te gaan met internetgigant Alibaba over een eerlijker speelveld.

De VVD wil verder dat winkeliers gemakkelijker gebruik kunnen maken van innovatieregelingen en dat er geld wordt vrijgemaakt voor nieuwe technologie om toeristische bezoekersstromen beter te spreiden. Tenslotte moet het mogelijk worden voor mkb-ondernemers om informatie uit te wisselen in strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Digitale mkb-werkplaatsen

CDA-kamerlid Mustafa Amhaouch vroeg de staatssecretaris om extra geld voor de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waarmee digitale MKB-werkplaatsen verder versterkt kunnen worden.

Samen met VVD-Kamerlid Dennis Wiersma diende hij ook een motie in om een onderzoek naar de randvoorwaarden voor de maakindustrie 2.0, zodat Nederland ook in de toekomst een maakland blijft. Tenslotte waren er meerdere moties die aandacht vroegen voor het behoud van levendige winkelstraten.