De Ondernemer

Met de belofte van een extra steunpakket is het spitsuur op het Binnenhof. Belangenclubs van zwaar getroffen sectoren proberen hun invloed op de inhoud van de nieuwe maatregelen te laten gelden. Hoe zorg je voor de perfecte lobby? De voorzitters Jacco Vonhof van MKB-Nederland en Hans Biesheuvel van ONL vertellen.

Sanne Schelfaut | AD 17 januari 2021

 

Jacco Vonhof heeft sinds de lockdown twee keer per week overleg met ‘de 5 W’s’: Wopke (Hoekstra, Financiën), Wiebes (Economische Zaken), Wouter (Koolmees, Sociale Zaken), werknemers en werkgevers. Als voorzitter van MKB-Nederland vertegenwoordigt Vonhof 125 sectoren waarin honderdduizenden mensen werken. Via zijn enorme achterban hoort de Tukker dagelijks de verhalen over overleven in deze zware tijd.,,Ik zie het vooral als mijn taak om die verhalen over te brengen in Den Haag. Ambtenaren, Tweede Kamerleden en leden van het kabinet ervan te overtuigen dat de tot nu toe genomen maatregelen zeker hebben geholpen, maar dat het lang niet genoeg is,’ vertelt hij het AD.

Vonhof: ‘Schrijnende verhalen zoveel mogelijk delen in Den Haag’

Voorbeelden genoeg, is zijn trieste conclusie. Vonhof: ,,Zeker van bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf die tussen wal en schip vallen. Denk aan starters die vlak voor de corona-uitbraak zijn begonnen en bijna nergens recht op hebben. Of de ondernemer van een busbedrijf die twintig bussen in de loods heeft staan die niet kunnen rijden, terwijl de afschrijving doorgaat. Leveranciers, groothandels en winkeliers die geen kant op kunnen doordat ze amper spullen verkopen en hun magazijnen tjokvol liggen. En wat te denken van de partnertoets waardoor vooral veel zelfstandigen geen beroep kunnen doen op overheidssteun, aangezien hun partner nog wel inkomsten heeft. Dat heeft niet alleen financieel, maar ook sociaal gezien grote gevolgen voor deze mensen. Ik deel deze schrijnende verhalen zoveel mogelijk in Den Haag en heb het gevoel dat het ook echt binnenkomt.’’

“Niet dat ik voorstander ben van een communistisch systeem vol staatssteun, maar in deze bijzondere tijd is het juist de overheid die kan zorgen voor solidariteit en een evenwichtige verdeling van de financiële steun”

Jacco Vonhof, MKB-Nederland

Vonhof en zijn team zijn elke dag druk om de politiek ervan te overtuigen dat de nood hoog is en dat een loyaal extra steunpakket hard nodig is om de ondernemers door de crisis te loodsen. ,,Niet dat ik voorstander ben van een communistisch systeem vol staatssteun, maar in deze bijzondere tijd is het juist de overheid die kan zorgen voor solidariteit en een evenwichtige verdeling van de financiële steun. Ondernemers roepen wel dat ze solidair zijn met elkaar, maar uiteindelijk probeert iedereen eerst zijn eigen hachje te redden. Dat is ook logisch.’’Naast MKB-Nederland zijn tal van andere belangenorganisaties actief met het bewerken van het kabinet. Vakbonden, INretail, VNO-NCW, Koninklijke Horeca Nederland, Vakcentrum voor zelfstandige retailers. Het is een kleine opsomming van brancheclubs die al lobbyend proberen de best mogelijke regeling voor elkaar te krijgen voor hun achterban en regelmatig via persberichten de noodklok luiden en het kabinet oproepen vooral genereus te zijn in deze donkere tijd.

“Door het vaccinatieprogramma komen we later dit jaar uit deze crisis. Dan zou het zeer onverstandig zijn om bedrijven, in het zicht van de haven, te laten struikelen’’

Hans Biesheuvel, Ondernemend Nederland (ONL)

Ook Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL) heeft elke dag contact met ‘Den Haag’. ,,Gesprekken met ambtenaren op de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken. Overleg met MKB-woordvoerders van de politieke partijen. En ook met de ministers zelf.’’ Waar er eerst af en toe wrevel was tussen het departement van Economische Zaken aan de ene kant en Financiën en Sociale Zaken aan de andere kant, merkt Biesheuvel dat de neuzen nu wel dezelfde kant opstaan.,,De boodschap dat velen het niet redden als het kabinet niet met extra geld over de brug komt, is goed geland. Het zou ook wat zijn als bedrijven nu in de steek worden gelaten.
Nico Dijkshoorn schreef over ‘perspectief’ en over uitspraken daarover van – toen nog – minister Wiebes: Dijkshoorn zag minister Wiebes bij Jinek en wist: hij minacht ondernemers
Zowel Vonhof als Biesheuvel weten zeker dat er volgende week een uitgebreid steunpakket wordt gepresenteerd door de inmiddels demissionaire regering. Vonhof: ,,De eerste maatregelen waren vooral heel generiek, begrijpelijk aangezien het kabinet vooral snel wilde handelen en dat kan niet als een regeling ingewikkeld in elkaar steekt. Nu zie je de tendens dat er meer ruimte is voor maatwerk. Hard nodig, want – om een voorbeeld te noemen – een voorraadcompensatie voor een horecabedrijf is bij lange na niet genoeg voor een modewinkel. Daar hebben we de afgelopen weken nadrukkelijk op gewezen. En met de huidige lage staatsschuld kan Hoekstra echt nog wel wat uit zijn diepe zakken tevoorschijn toveren.’’

Hoe moet het verder op de langere termijn?

Goed, de extra noodsteun die wordt gepresenteerd is één ding. Maar hoe moet het verder op de langere termijn? Sommige winkels betalen nu al (deels) geen huur meer, schulden worden massaal vooruitgeschoven. Vonhof: ,,Ook daar praten we uitgebreid over met het kabinet. Want wat kun je als ondernemer, bij banksaldo nul, als de crisis voorbij is? Wij pleiten voor een garantiefonds, zodat de overheid zorgt voor een kickstart om verder te kunnen. Daarna zullen we een paar jaar het zweet voor de kop moeten werken om financieel weer gezond te worden. Maar in de meeste gevallen kan dat dus niet zonder steun uit Den Haag.’’

https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/mkb-nederland-onl-vonhof-biesheuvel-steunpakket-ondernemers-lobby-binnenhof-den-haag~2741017