Gedeputeerden van Overijssel steken miljoenen in regionale economie

Enschede – De provincies Overijssel en Gelderland stellen dit jaar samen met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het ministerie en Economische Zaken 45 miljoen euro beschikbaar voor versterking van de regionale economie en stimulering van de werkgelegenheid in Oost-Nederland. Dit moet in zes jaar tijd een investeringsimpuls voor Gelderland en Overijssel opleveren van 285 miljoen euro. Dat zou moeten gebeuren met vijf subsidieregelingen die zich richten op de versterking van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en ter stimulering van onderzoek en ontwikkeling (R&D) en van een koolstofarme economie.

De inzet is samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden te bevorderen. Er is voor Overijssel zestien miljoen euro beschikbaar en voor Gelderland 29 miljoen. Volgens de meestal en ook nu hyper-enthousiaste gedeputeerde Van Hijum, geciteerd in een persbericht, zijn de subsidieregelingen “zeer interessant”. Hij besloot als reactie zijnentwege rechtsreeks ondernemers op te roepen: “Innovaties zijn essentieel voor de ontwikkeling van uw bedrijf. Daarmee versterkt u uw concurrentiepositie en draagt u in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de regionale economie en werkgelegenheid”

 

http://bit.ly/1Qotpku

http://bit.ly/1PKwDva

http://www.go-oostnederland.eu/

http://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@K1Y/miljoenen-duurzame/