AMSTERDAM – Ondernemers kloppen voor steeds meer leningen aan bij andere financiers. Toch is dit nog altijd een fractie bij wat banken aan krediet verstrekken. Met ruim €1 miljard aan kredieten die niet via de bank zijn verstrekt, nam de (online) markt in continentaal Europa voor alternatieve financiering vorig jaar met meer dan 70% toe.

In 2014 werd nog slechts €594 miljoen verstrekt via crowdfunding, peer-to-peer lending of leenplatformen.

Dit blijkt uit het jaarlijkse European Alternative Finance Industry-onderzoek van accountantskantoor KPMG en de Universiteit van Cambridge, onder bijna vierhonderd niet-bancaire kredietverleners in ruim dertig Europese landen.

http://bit.ly/2bWgAeg

http://bit.ly/2bWhfMF