De banken wijzen op strengere toezichtregels voor hun buffers, maar me­nen dat risicospreiding door ’stapelfinanciering’ meer mogelijkheden biedt voor mkb’ers.
„Een kundige cofinancierder die de markt goed kent, kan een gro­tere connectie hebben met de historie en de prognose van een specifieke markt dan wij. Twee weten meer dan een”, zegt Ruut Meijer, directeur zakelijke klanten bij ABN Amro.

DFT 21

http://bit.ly/234dUSf