MAASTRICHT – Provinciale Staten hebben vandaag groen licht gegeven voor een Limburgs MKB fonds. Een initiatiefvoorstel daarvoor van CDA Statenlid Jeu Titulaer kreeg unanieme steun. Ondernemers in de provincie krijgen de mogelijkheid om met steun van de provincie Limburg de financiering rond te krijgen voor toekomstige investeringen. 60 miljoen euro wordt hiervoor uitgetrokken. 30 miljoen voor leningen aan bedrijven en 30 miljoen voor subsidies en risicodragend vermogen voor innoverende ondernemers. Dat maakte het CDA vandaag trots bekend. 

60 miljoen MKB Fonds Limburg