In de eerste twee kwartalen van 2015 meldden de Nederlandse grootbanken een minder sterke daling in de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf.

In de laatste twee kwartalen van 2014 nam de kredietverlening van grootbanken aan het MKB nog met 5.3 miljard euro af. In het eerste halfjaar van 2015 is deze afname beperkt tot 2.1 miljard euro. De afname zit met name bij de verstrekte kredieten groter dan 0.25 miljoen euro. Sinds het vierde kwartaal van 2014 rapporteerden de Nederlandse grootbanken namelijk een stijging – van in totaal 234 miljoen euro – in de verlening van kredieten tot 0.25 miljoen euro aan het MKB.

Grote Nederlandse banken hebben in de eerste helft van 2015 minder krediet verleend aan het mkb dan in de twee kwartalen daarvoor. Maar de afname was wel minder sterk dan in de tweede helft van 2014.

DNB: http://bit.ly/1Y4YzgN

NU: http://bit.ly/1OF0Ptx