De omvang van de markt voor geautomatiseerde kredietverstrekking voor bedrijfsleningen is op dit moment nog zeer beperkt, maar groeit snel. Een verdere groei leidt tot nieuwe aandachtspunten voor de financiële sector en het toezicht. DNB ziet drie uitgangspunten voor een veilige groei van innovatie in de bedrijfsleningenmarkt: voldoende inzicht in kredietrisico’s, rekening houden met onzekere voorspelkracht van geavanceerde kredietrisicomodellen en een effectieve bescherming van klein zakelijke kredietnemers. Lees meer hierover in het DNBulletin ‘Innovatie in kredietverstrekking leidt tot nieuwe aandachtspunten voor financiële sector en toezicht’.

FATF-waarschuwingslijsten: update november 2017

De Financial Action Task Force (FATF) heeft weer geactualiseerde waarschuwingslijsten gepubliceerd met landen die tekortkomingen hebben in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-systeem). DNB verwacht dat financiële instellingen de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen.

Meer informatie is ook te vinden in Open Boek Toezicht. Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij in het kader van de te nemen AML/CFT-maatregelen de specifieke omstandigheden in acht nemen. Hiervoor wordt verwezen naar de gepubliceerde Q&A van DNB ‘FATF Waarschuwingslijsten’.

http://bit.ly/2jvtW6Q