Nieuwsbericht
Datum 31 oktober 2018

DNB start de consultatie van de eerste wijzigingsronde van de regelgeving over het depositogarantiestelsel. Reactie is mogelijk tot 16 november 2018.

10 Euro biljet

Als uitvoerder van het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) heeft DNB in juli 2017 twee beleidsregels en een wijziging van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 gepubliceerd. Op 19 oktober 2018 is het consultatiedocument gepubliceerd over de eerste wijzigingsronde van de DGS-regelgeving. De wijzigingen en aanvullingen volgen uit vragen van banken, lopende implementatie van het individueel klantbeeld (IKB) en de wens van DNB om een aantal specifieke DGS-situaties verder te verduidelijken.

Beleidsregel IKB

De beleidsregel IKB maakt het mogelijk om binnen zeven werkdagen te kunnen uitkeren. De belangrijkste wijzigingen die nu ter consultatie voorliggen, betreffen:

  • een markering voor deposito’s aangetrokken op basis van een Europees paspoort voor dienstverlening
  • de mogelijkheid om ten behoeve van de periodieke rapportages een meer nauwkeurige inschatting te maken van het gegarandeerde bedrag op derdenrekeningen

Overige voorgestelde wijzigingen zijn mede het gevolg van vragen van banken gedurende de IKB-transitie.

Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering

De Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering verduidelijkt bepaalde elementen in de DGS-regelgeving die relevant zijn voor depositohouders en banken. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen die ter consultatie voorliggen, betreffen de omgang met tijdelijk hoge deposito’s, gestructureerde deposito’s en klanten die in meerdere landen deposito’s aanhouden.

Reageren

U kunt het consultatiedocument direct lezen via deze link. Ook vindt u het consultatiedocument op www.dnb.nl/resolutie/depositogarantiestelsel onder de pagina’s ‘Individueel klantbeeld’, ‘Reikwijdte en uitvoering‘ en ‘Rapportages’. Reageren op het consultatiedocument is mogelijk tot 16 november 2018 door een e-mail te sturen aan consultatie-dgs@dnb.nl.