Nieuwsbericht
Datum: 23 mei 2017

DNB doet onderzoek naar de kwaliteit van de leningen van Nederlandse banken aan het mkb. DNB is begonnen met het eerste onderzoek naar de kwaliteit en beheersing van de mkb-portefeuilles binnen Nederland. Focus onderzoek
Geld stapelenDNB neemt het hele kredietproces onder de loep: van de verlening van het krediet tot en met het liquideren van onderpand. Daarbij kijkt DNB naar een juiste weergave van de risico’s en de voorzieningen. Daarnaast onderzoekt DNB de samenstelling en kwaliteit van de kredietportefeuilles, inclusief eventuele risicoconcentraties.

Meerjarenonderzoek
De onderzoeken naar de kwaliteit van de leningen van Nederlandse banken aan het mkb maken deel uit van een meerjarenplanning. Eerder onderzocht DNB het commercieel vastgoed en het bedrijfsmodel en de strategie van het hypotheekbedrijf van een aantal Nederlandse banken.

http://bit.ly/2rANZqX