Schaduwbankieren kan omschreven worden als ‘het financieren van economische activiteit door minder gereguleerde partijen’. Waar men dan op doelt zijn niet-banken die leningen verstrekken aan bedrijven. Denk daarbij aan beleggingsfondsen die beleggen in obligaties, ‘securitisatievehikels‘, kredietunies en crowdfinance (onderdeel van crowdfunding dat ziet op kredietverstrekking).

Kernpunten:
– Mondiaal is het schaduwbanksysteem in de aanloop naar de crisis
sterk gegroeid. Deze groei is sindsdien afgevlakt. Met name securitisaties
en gestructureerde producten zijn in omvang gedaald, terwijl financiële
instrumenten die gebruik maken van onderpand juist zijn gegroeid.
– De omvang van het Nederlandse schaduwbankwezen is substantieel,
maar veel minder groot dan de internationale statistieken suggereren.
Een nadere analyse laat zien dat het merendeel van de ‘overige financiële
instellingen’ in Nederland zich niet bezighoudt met financiële intermediatie.
– Wel is opvallend dat Nederland veel niet-bancaire financiële instellingen
huisvest. Hieronder vallen veel constructies die zijn opgezet met het oog op
fiscale planning.

DNB: http://bit.ly/1nmkZ8Z

Das Kapital: http://bit.ly/1ODNNXZ