Persbericht
Datum 26 november 2015

Vanaf 26 november geldt een nieuw, vooraf gefinancierd depositogarantiestelsel (DGS). Nederland heeft hiermee de Europese DGS-richtlijn geïmplementeerd.1 De Nederlandsche Bank (DNB) start nu met de uitvoering van het nieuwe stelsel. Door de implementatie van de richtlijn wordt het Nederlandse depositogarantiestelsel meer risicogebaseerd. Financiële instellingen gaan in het nieuwe depositogarantiestelsel vooraf premies afdragen aan het nieuwe DGS-fonds. De hoogte van de premie is afhankelijk van het risicoprofiel van de bank. Het DGS-fonds kan door DNB geactiveerd worden bij een bankfaillissement.

http://bit.ly/21jjIq7