De krimp in de bancaire kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft zich eind vorig jaar vooral voorgedaan bij de kleinere leningen. Terwijl het totaalbedrag aan uitstaande leningen aan het MKB in het vierde kwartaal van 2013 0,9% lager lag dan in de drie maanden daarvoor, was in de categorie leningen tot EUR 250.000 sprake van een daling met 1,6%.

DNB Bulletin Kleinste kredieten krinpen het hardst-170714