Nieuwsbericht
Datum 25 januari 2017

DNB start in februari een onderzoek naar uitbestedingsrisico’s bij kleine en middelgrote banken.

Cijfers verwerken

Onderzoek
De uitbesteding van (kern-) bedrijfsprocessen en functies is een trend onder banken, mede gevoed door de toenemende druk op de winstgevendheid en de opkomst van nieuwe technologieën. Bij uitbesteding is het realiseren van een adequate risicobeheersing extra gecompliceerd, omdat een aanzienlijk deel van de processen en de mensen zich buiten de directe waarneming en invloedsfeer van de instellingen bevindt. Daarom onderzoekt DNB dit jaar de beheersing van uitbestedingsrisico’s bij in beginsel alle kleine en middelgrote banken. Extra aandachtspunt daarbij zijn mogelijke concentratierisico’s bij service providers.

http://bit.ly/2jYGUMf