Wereldhandelsgroei

Sinds 2012 groeit de wereldhandel trager dan in de decennia voor de financiële crisis. Aan deze lagere wereldhandelsgroei liggen vooral structurele factoren ten grondslag.

Een minder uitbundige wereldhandelsgroei is niet per se negatief voor de mondiale of Nederlandse economische groei, omdat momenteel dezelfde productiegroei mogelijk is bij lagere wereldhandelsgroei. http://bit.ly/2igRD1D

Een recent ECB-rapport , waar DNB aan meewerkte, heeft de oorzaken van de lagere wereldhandelsgroei geïnventariseerd. Het ECB-rapport concludeert dat de daling vooral structureel van aard is en noemt hierbij vier factoren.

ECB rapport; http://bit.ly/2itsIYu