Datum 6 juni 2017

Een aanhoudend lage rente vormt één van de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse financiële sector. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2017. Dit OFS vormt de inbreng van DNB voor het jaarlijkse openbare gesprek tussen de Vaste Kamercommissie Financiën, de president van DNB en de directeur van het CPB over macro-economische risico’s voor het financiële stelsel. Dit gesprek zal op 14 juni aanstaande plaatsvinden. http://bit.ly/2rIbifN

Overzicht Financiële Stabiliteit: http://bit.ly/2rQqQ3d